Komunikat Biskupa Tarnowskiego

z okazji 25-lecia ponownego powołania Caritas Diecezji Tarnowskiej

 

            Drodzy Diecezjanie!

 

            W bogatą historię naszej diecezji znacząco wpisuje się ponad 77 lat istnienia i działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej. Została ona erygowana 1 marca 1937 roku przez biskupa Franciszka Lisowskiego. Kiedy w 1950 r. władze komunistyczne rozwiązały Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej, jej nieformalna działalność skupiła się w ramach duszpasterstwa dekanalnego i parafialnego. Przełomową datą w najnowszej historii naszej Caritas był dzień 8 grudnia 1989 r., kiedy to po przemianach ustrojowych w Polsce i po 39. latach formalnego niebytu, arcybiskup Jerzy Ablewicz ponownie powołał Caritas Diecezji Tarnowskiej.

            Przypadająca dokładnie jutro 25. rocznica reaktywowania działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej jest okazją do wyrażenia uznania i wdzięczności wobec wszystkich, którzy czynnie tworzyli historię tarnowskiej Caritas na przestrzeni minionego ćwierćwiecza. Jest to historia troski o każdego potrzebującego człowieka na każdym etapie jego ziemskiego życia: od Okien Życia i świetlic dla najmłodszych, dożywianie i wypoczynek dzieci i młodzieży, leczenie oraz rehabilitację dzieci i dorosłych, programy pomocowe dla ubogich rodzin oraz osób bezdomnych, wspieranie poszkodowanych przez różne zdarzenia losowe, po profesjonalną opiekę na ostatnim etapie ludzkiego życia, świadczoną w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Hospicjach.

            Wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim pracownikom i wolontariuszom zaangażowanym w placówkach Caritas, Parafialnych Oddziałach, Szkolnych i Przedszkolnych Kołach Caritas. Dziękuję także wszystkim dobrodziejom i darczyńcom, dzięki którym możemy jako diecezja nieść pomoc potrzebującym. W intencji wszystkich zaangażowanych w służbę diecezjalnej Caritas, zostanie odprawiona jutro, o godz. 18.00, uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Maksymiliana w Tarnowie, transmitowana przez nasze diecezjalne Radio RDN.

 

            Na dalsze lata owocnego posługiwania w duchu miłości miłosiernej udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa

 

 

                                                                                                          † Andrzej Jeż

                                                                                            BISKUP TARNOWSKI

 

Tarnów, 2 grudnia 2014 r.

Nasz znak: OC-2/83/14

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products