Udało się odnotować nazwiska 479 duchownych związanych z Wojniczem od początków XIV w. Ich listę znajdujemy w pracy prof. Józefa Szymańskiego: Nomenclator venerabilium sacerdotum woyniciensium. Duchowni wojniccy. Stamtąd pochodzi poniższy spis proboszczów i prepozytów wojnickich.

PROBOSZCZOWIE I PREPOZYCI

HENRYK proboszcz wojnicki 1326 – 1329.

JAN proboszcz wojnicki 1337.

GRZEGORZ kanonik sandomierski, proboszcz wojnicki 1345 – 1354.

PIOTR proboszcz wojnicki 1381.

MICHAŁ (MICHAŁEK) z BRONISZOWA kanonik krakowski, proboszcz wojnicki,  †1387.

JAN POMERANUS kanonik krakowski, archidiakon sandomierski, proboszcz wojnicki 1387 – 1391.

JAN z KORABOWIC kanonik krakowski, proboszcz wojnicki 1391 – 1417.

MACIEJ z RADŁOWA proboszcz wojnicki 1417.

MIKOŁAJ z KŁODZISKA proboszcz wojnicki 1417 – 1420.

JAN BISKUPIEC biskup chełmski, proboszcz wojnicki 1421 – 1423.

PAWEŁ z KŁODAWY kanonik warszawski, proboszcz wojnicki 1423.

MIKOŁAJ z RZEZAWY komendatariusz wojnicki 1441

JAN z PNIOWA herbu Awdaniec, doktor dekretałów, kanonik i archidiakon krakowski, rektor akademii krakowskiej, proboszcz wojnicki 1453 – 1461.

MACIEJ z BUSKA magister, prepozyt  wojnicki 1465 – 1491.

MICHAŁ z BYSTRZYKOWA PARYŻANIN (z Pacanowa, z Bastrzykowa) doktor Pisma św. i teologii, profesor i rektor akademii krakowskiej, prepozyt wojnicki 1497 – 1520.

KOSTKA Andrzej doktor medycyny, kanonik płocki, prepozyt wojnicki 1520.

ZAMOYSKI Mikołaj herbu Jelita, kanonik krakowski i chełmski, kantor sandomierski, prepozyt tarnowski, kanonik łęczycki, prepozyt wojnicki 1520 – 1532.

JAROCKI Wilhelm kanonik krakowski, prepozyt wojnicki 1532 – 1546.

OCIESKI Mikołaj herbu Jastrzębiec, kanonik krakowski i wiślicki, prepozyt skalbmierski i wojnicki 1546 – 1576.

CHROŚCIŃSKI Andrzej protonotariusz apostolski, dziekan foralny wojnicki,  prepozyt wojnicki 1576 – 1609.

SKOROSZEWSKI  Wojciech prepozyt wojnicki 1609 – 1617.

KWAŚNICKI Jan doktor teologii i obojga praw, kanonik płocki, archidiakon nowosądecki, kustosz skalbmierski, prepozyt wojnicki 1618 – 1628

BALICKI Aaron kanonik sklabmierski, kustosz opatowski, prepozyt wojnicki 1629 – 1641.

PERONRES Jan doktor teologii, kanonik warmiński, prepozyt wojnicki 1648 – 1649.

MIASKOWSKI Stanisław kanonik płocki, kustosz skarbca koronnego, prepozyt wojnicki 1649 – 1663.

RUPNIOWSKI Piotr prepozyt wojnicki 1664 – 1675.

ŁODZIŃSKI Stefan herbu Radwan, oficjał pilicki, prepozyt wojnicki 1675 – 1689.

MAŁACHOWSKI Jan Stefan herbu Nałęcz, kanonik krakowski, kantor sandomierski, prepozyt wojnicki 1689 – 1700.

DĄMBSKI Konstanty herbu Godzięba scholastyk włocławski, prepozyt wojnicki  1701.

KAMIŃSKI Jan Szymon kanonik płocki, prepozyt wojnicki 1703 – 1720.

STADNICKI Adam herbu Śrzeniawa (Drużyna), kanonik i kantor przemyski, kanonik warszawski, prepozyt wojnicki 1720 – 1757.

DUWALL Jan doktor obojga praw, biskup nominat tarnowski, prepozyt wojnicki 1757 – 1785.

GROCHOWALSKI Andrzej  kanonik chełmski, prepozyt wojnicki 24 IX 1786 – †28 VIII 1800.

WĄSOWICZ Tomasz proboszcz wojnicki XI 1800 – †22 X 1801.

BRODZIŃSKI Piotr Teodor proboszcz wojnicki 1 VI 1801 – †23 I 1819.

KOWALEWSKI Hilary kanonik honorowy kapituły tarnowskiej, dziekan wojnicki, proboszcz wojnicki 1820-†15 X 1827.

ZARĘBA Ignacy proboszcz wojnicki 1828 – †3 V 1842.

BIAŁOBRZESKI Paweł herbu Awdaniec proboszcz wojnicki 23 I 1843 – †17 VII 1852.

GALIŃSKI Andrzej proboszcz wojnicki 20 I 1853 – †24 IV 1859.

GWIAZDOŃ Błażej dziekan wojnicki, proboszcz wojnicki 15 XII 1859 – †18 VI 1889.

ROSNER Józef dziekan wojnicki, proboszcz wojnicki 5 X 1889 – †25 IX 1911.

ZACZEK Marcin proboszcz wojnicki 1 X 1911 – †16 I 1921.

DULIAN Jan proboszcz wojnicki V 1921 – 25 I 1923.

GŁUC Józef  proboszcz wojnicki 28 X 1923 – †22 XI 1927.

RZEPKA Jan kanonik honorowy kapituły tarnowskiej, dziekan wojnicki, proboszcz wojnicki  18 III 1928 – 1969, †6 X 1976.

PADYKUŁA Franciszek mgr, proboszcz wojnicki 1970 – †30 IV 1994.

URBANIAK Józef mgr, kanonik honorowy kapituły bocheńskiej, dziekan wojnicki, proboszcz wojnicki 1994 – 2011.

GĘBAROWSKI Jan dr, prepozyt kapituły wojnickiej (od 9 VIII 2014), dziekan wojnicki, proboszcz wojnicki (od 21 VIII 2011).

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products