Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

(2022-2027)

Z urzędu:

Ks. dr Jan Gębarowski – proboszcz, przewodniczący Rady

Ks. mgr Krzysztof Osika

Z wyboru:

P. mgr Roman Bojdo – zastępca przewodniczącego Rady

P. mgr Przemysław Figiel

P. Ireneusz Gniozdorz

P. Krzysztof Haber

P. mgr Halina Jewuła – sekretarz Rady

P. mgr inż. Jerzy Karpiński

P. Roman Korzec

P. mgr Mariusz Merchut

P. Franciszek Mleczko

P. dr hab. Małgorzata Pachowicz

P. mgr Robert Wróbel

Z nominacji:

P. Andrzej Adamus

P. Beata Choczyńska

P. mgr Anna Partyka

P. mgr Lucyna Poręba

P. Krystyna Sygnarowicz

P. Renata Wycykał

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products