APOSTOLAT MODLITWY ZA KAPŁANÓW MARGARETKA

Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi. 

Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia. 

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia. Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. Ta sama osoba może należeć do wielu Margaretek.

Zobowiązanie modlitewne obejmuje modlitwę za kapłanów i Koronkę Medziugorską Tekst modlitwy oraz sposób odmawiania Koronki zawiera blankiet, który jest zewnętrznym znakiem przynależności do Apostolstwa. 

 Koronka Medziugorska: Wierzę, 7 x Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 7 x Chwała Ojcu jest starą chorwacką modlitwą. Rekomenduje się jej odmawianie ze względu na to, że omawiany Apostolat został zainicjowany właśnie w Medziugorje (Bośnia i Hercegowina) jako odpowiedź na prośbę Maryi, Królowej Pokoju, która z macierzyńską troską pragnie obdarzyć kapłanów – swoich drogich synów, duchową ochroną. 

Jeśli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan to istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to osoba składająca przyrzeczenie zabiera ze sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci ( w niebie lub w czyśćcu – na zasadzie świętych obcowania). Gdyby kapłan umarł wcześniej, to nie przestajemy się za niego modlić. Wierzymy, że Bóg w swym miłosierdziu wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną za kapłanów i pozwoli uczestniczyć w wymianie duchowych dóbr pomiędzy „ siódemką” a jej kapłanem. Najważniejszą sprawą jest, aby przyrzeczenie zostało złożone w całkowitej wolności serca i ufności w Bogu, który nie odmawia niezbędnej pomocy dla dochowania wierności złożonemu przyrzeczeniu.

 MARGARETKA jest wspaniałym Bożym dziełem, jest wyrazem miłości Maryi i Kościoła do swoich kapłanów.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne, które pragną włączyć się w to dzieło, wszystkich tych, którzy czują się odpowiedzialni, czują potrzebę modlitwy za swoich duszpasterzy. 

kontakt telefoniczny: 691379453  Alicja Bednarz

Więcej informacji można uzyskać  na stronie : www.margaretka.org.pl 

W naszej parafii aktualnie modlą się następujące „Margaretki”:

„Margaretka” za ks. Jana Banacha

Modlitwę podjęły osoby: Maria Koczwara, Maria Baran, Jadwiga Stolarczyk, Anna Krasowska. Krystyna Krzos, Teresa Konieczny, Dorota Sara.

„Margaretka” za ks.  Krzysztofa Bułata

Modlitwę podjęły osoby: Roman Bojdo, Bogumiła Bednarz, Alicja Bednarz, Maria Roguska, Anna Partyka, Maria Kusiak, Katarzyna Bojdo.

„Margaretka” za ks. Zbigniewa Budyna

Modlitwę podjęły osoby: Halina Jewuła, Jan Karpiński, Barbara Hormańska, Ewa Kubicz, Dariusz Chuchrowski, Anna Kucharska, Krystyna Krzos.

„Margaretka” za ks.  Jana Gębarowskiego

Modlitwę podjęły osoby: Janina Drabik, Janina Smoleń, Józefa Herjan, Emilia Pyrek, Maria Lasko, Jadwiga Piasecka, Teresa Setlak.

20 października 2015 r. powstała druga „Margaretka”. Modlitwę podjęły następujące osoby: Józef Osmęda, Mieczysław Kawa, Jan Wzorek, Krystyna Sygnarowicz, Władysław Piasecki, Edyta Aleksandrowicz, Józef Szczupak.

„Margaretka” za ks. Piotra Klóskę

Modlitwę podjęły osoby: Edyta Aleksandrowicz, Małgorzata Kubik, Teresa Kuboń, Kazimiera Bykiewicz, Bogumiła Bury, Jerzy Karpiński, Monika Karpińska.

„Margaretka” za ks. Jakuba Misiaka

Modlitwę podjęły osoby: Elżbieta Pabian, Helena Kusion, Anna Kucharska, Danuta Kurpiel, Marian Krzyżak, Anna Krzyżak, Paulina Krzyżak.

„Margaretka” za ks. Marcina Kołka

Modlitwę podjęły osoby: Krystyna Gawęda, Maria Kamińska, Zofia Szefer, Józefa Karaś, Teresa Małek, Maria Piasecka, Zofia Michałek.

„Margaretka” za ks.  Tomasza Kudronia

Modlitwę podjęły osoby: Alicja Bednarz, Maria Roguska, Jerzy Roguski, Anna Partyka, Janusz Partyka, Monika Karpińska, Jerzy Karpiński.

 „Margaretka” za ks. Rafała Leszczyńskiego

Modlitwę podjęły osoby wiadome ojcu Rafałowi.

 „Margaretka” za ks. Bogdana Piotrowskiego

Modlitwę podjęły osoby: Janina Sosin, Bernadeta Koza, Anna Koza, Ryszard Korzec, Maria Chuchrowska, Paulina Krzyżak, Danuta Kurpiel.

„Margaretka” za ks. Bogusława Przeklasę

Modlitwę podjęły osoby: Kazimiera Przeklasa, Adam Przeklasa, Agnieszka Przeklasa, Elżbieta Szlosek, Eugenia Sosin, Aleksandra Przeklasa, Roman Przeklasa.

 „Margaretka” za ks. Wojciecha Solę

Modlitwę podjęły osoby: Ireneusz Gniozdorz, Krystyna Gniozdorz, Michał Gniozdorz, Ewa Piszczek, Jadwiga Gniozdorz, Monika Opioła, Stanisława Tadla.

 „Margaretka” za ks. Piotra Stelmacha

Modlitwę podjęły osoby: Anna Krużel, Maria Lenik, Maria Urban, Józefa Jarosz, Halina Wiktor, Lucyna Przeklasa, Maria Kurleto.

 „Margaretka” za ks. Andrzeja Węgrzyna

Modlitwę podjęły osoby: Jadwiga Zamiatała, Michalina Zamiatała, Janina Jękosz, Jerzy Jękosz, Józefa Zapart, Małgorzata Węgrzyn, Barbara Węgrzyn.

„Margaretka” za ks. Pawła Zawiślana

Modlitwę podjęły osoby: Robert Wróbel, Edyta Aleksandrowicz, Janusz Kurpiel, Małgorzata Brzuchacz, Mariusz Merchut, Władysław Piasecki, Wiesław Ładoń.

„Margaretka” za ks. Łukasza Niepsuja

Modlitwę podjęły osoby: Danuta Leśniak, Maria Koczwara, Małgorzata Kubik, Janina Rega, Paulina Krzyżak, Maria Kozioł, Urszula Lipińska.

„Margaretka” za ks. Józefa Drabika

Modlitwę podjęły osoby: Jadwiga Gniozdorz, Ireneusz Gniozdorz, Anna Partyka, Bogumiła Bednarz, Maria Wróbel, Zofia Karpiel, Stanisław Karpiel.

„Margaretka” za ks. Bogusława Przeklasę

Modlitwę podjęły osoby: Bogumiła Bednarz, Halina Jewuła, Krzysztof Jewuła, Edyta Aleksandrowicz, Danuta Kurpiel, Jadwiga Gniozdorz, Janusz Kurpiel.

„Margaretka” za ks. Kamila Bacharę

Modlitwę  podjęły następujące osoby: Maria Chuchrowska, Agnieszka Pyrek, Renata Pyrek, Paulina Krzyżak, Anna Kucharska, Jadwiga Piasecka, Maria Piasecka.

„Margaretka” za ks. Romana Gawlika

Modlitwę podjęły następujące osoby: Gniozdorz Jadwiga, Gniozdorz Krystyna, Gniozdorz Ireneusz, Gawlik Zdzisław, Styczeń Krystyna, Pachowicz Antoni, Pachowicz Genowefa.

„Margaretka” za ks. Bartłomieja Króla

Modlitwę podjęły następujące osoby: Halina Jewuła, Teresa Liszka, Anna Kucharska, Krzysztof Jewuła, Mariusz Merchut, Marian Krzyżak, Edyta Aleksandrowicz.

„Margaretki” za ks. bpa Stanisława Salaterskiego

W związku z wizytacją kanoniczną naszej parafii (12-13 III 2016 r.) powstały trzy „Margaretki” – jako duchowy dar -, które obejmą modlitwą ks. bpa Stanisława Salaterskiego.

„Margaretka” I: Krzysztof Jewuła, Paulina Krzyżak, Marian Krzyżak, Jadwiga Gniozdorz, Maria Kusiak, Halina Jewuła, Ireneusz Gniozdorz

„Margaretka” II: Maria Roguska, Janusz Kurpiel, Danuta Kurpiel, Mariusz Merchut, Janusz Partyka, Anna Partyka, Jerzy Roguski

„Margaretka” III: Katarzyna Bojdo, Maria Piasecka, Władysław Piasecki, Monika Karpińska, Jerzy Karpiński, Maria Wróbel, Roman Bojdo.

„Margaretka” za ks. Jarosława Gomułkę

Modlitwę podjęły następujące osoby: Anna  Kucharska, Janusz  Franczyk, Maria Chuchrowska, Krystyna  Gawęda, Zuzanna  Franczyk, Krystyna  Krzos, Jadwiga Gniozdorz.

„Margaretka” za ks. Mariusza Katarzyńskiego

Modlitwę podjęły następujące osoby: Marian Krzyżak, Władysław Piasecki, Krystyna Krzos, Urszula Szywała, Elżbieta Gdowska, Bogdan Szywała, Krzysztof Jewuła.

„Margaretka” za ks. Antoniego Bielaka

Modlitwę podjęły następujące osoby: Kurpiel Danuta, Kucharska Anna, Piasecka Maria, Piasecki Władysław, Kurpiel Janusz, Chuchrowska Maria, Piasecka Jadwiga.

„Margaretka” za ks. Krzysztofa Czaplę

Modlitwę podjęły następujące osoby: Maria Piasecka, Władysława Kawa, Mieczysław Kawa, Maria Chuchrowska, Józefa Herjan, Władysław Piasecki, Anna Osmęda.

„Margaretka” za ks. Ryszarda Sorotę

Modlitwę podjęły następujące osoby: Anna Partyka, Jerzy Karpiński, Maria Kusiak, Janusz Partyka, Agnieszka Kubala, Władysława Kawa, Mieczysław Kawa.

„Margaretka” za ks. Wojciecha Węglowskiego

Modlitwę podjęły następujące osoby: Barbara Łazarek, Józefa Jarosz, Maria Kusiak, Bogumiła Bednarz, Barbara Kołodziejczak, Ewa Piszczek, Jadwiga Gniozdorz.

„Margaretka” za ks. Grzegorza Wolaka

Modlitwę podjęły następujące osoby: Renata Pyrek, Emilia Pyrek, Jadwiga Gniozdorz, Barbara Kołodziejczak, Lucyna Poręba, Ireneusz Gniozdorz, Agnieszka Pyrek.

Margaretki” za ks. bpa Wiesława Lechowicza

W czasie trwania rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii (21-24 III 2021 r.) powstały dwie “Margaretki” – jako duchowy dar, które obejmują modlitwą ks. bpa Wiesława Lechowicza.

Modlitwę podjęły osoby:

“Margaretka” I: Poręba Lucyna, Michałek Maria, Szczupak Kazimiera, Nowak Agata, Pawłowska Natalia, Korzec Małgorzata, Korzec Roman.

„Margaretka”II: Roguska Maria, Roguski Jerzy, Pyrek Agnieszka, Pyrek Renata, Gurgul Maria, Kasperek Kazimiera, Kawa Katarzyna.

Margaretki” za ks. bpa Leszka Leszkiewicza

W związku z wizytacją kanoniczną naszej parafii (19-20 III 2022 r.) powstały dwie “Margaretki” – jako duchowy dar, które obejmują modlitwą ks. bpa Leszka Leszkiewicza.

Modlitwę podjęły osoby:

„Margaretka” I: Maria Wróbel, Jadwiga Gniozdorz, Agnieszka Pyrek, Renata Pyrek, Ireneusz Gniozdorz, Zofia Karpiel, Stanisław Karpiel.

„Margaretka” II: Ewa Piszczek, Bogumiła Bednarz, Maria Gurgul, Roman Bojdo, Józefa Jarosz, Bogumiła Bury, Marzena Hołda.

„Margaretki” za ks. Macieja Sumarę

Modlitwę podjęły następujące osoby:

„Margaretka” I: Maria Kusiak, Maria Gurgul, Renata Pyrek, Agnieszka Pyrek, Maria Wróbel, Stanisław Karpiel, Zofia Karpiel.

„Margaretka” II: Jan Kisiel, Jan Wróbel, Patryk Wróbel, Dawid Janicki, Paweł Chudyba, Wojciech Dudek, Andrzej Dudek.

„Margaretka” za ks.  Sebastiana Musiała

Modlitwę podjęły osoby: Agnieszka Pyrek, Maria Chuchrowska, Wanda Przeklasa, Maria Piasecka, Ireneusz Gniozdosz, Anna Lenik, Anna Budyn.

„Margaretka” za ks.  Krzysztofa Osikę

Modlitwę podjęły osoby: Józefa Jarosz, Maria Wróbel, Andrzej Przeklasa, Wanda Przeklasa, Franciszka Krupa, Bogusława Jadach, Kazimiera Kasperek.

W czasie trwania Misji Świętych w naszej parafii ( 23 – 29.09.2023 r. ) powstało 6 „Margaretek” – jako duchowy dar, które obejmują modlitwą następujących kapłanów:

„Margaretki” za ks. Bpa Artura Ważnego

Modlitwę podjęły następujące osoby:

„Margaretka” I: Marek Bocoń, Katarzyna Bojdo, Roman Bojdo, Zofia Karpiel, Witold Kisiel, Marta Kisiel, Stanisław Karpiel.

„Margaretka” II: Katarzyna Kawa, Teresa Setlak, Agnieszka Pyrek, Dorota Kurpiel, Renata Pyrek, Józefa Jarosz, Grzegorz Kawa.

„Margaretka” III: Ewa Oszust, Ireneusz Gniozdorz, Krystyna Gniozdorz, Władysława Kawa, Michał Gniozdorz, Ewa Piszczek, Maria Michałek.

„Margaretka” za ks. Andrzeja Bakalarza

 Modlitwę podjęły następujące osoby: Krzysztof Poręba, Małgorzata Zbiegieł, Jadwiga Piasecka, Maria Piasecka, Bogumiła Bury, Krystyna Krzos, Bogdan Szywała.

„Margaretka” za ks. Tomasza Krawca

 Modlitwę podjęły następujące osoby: Maria Chuchrowska, Stanisława Kurtyka, Anna Nosek, Maria Wróbel, Jadwiga Liszka, Wanda Przeklasa, Urszula Szywała.

„Margaretka” za ks. Przemysława Lisa

 Modlitwę podjęły następujące osoby: Lucyna Poręba, Weronika Bojdo, Maria Krawczyk, Marta Bojdo, Maria Opioła, Oliwia Piszczek, Mariusz Merchut.

„Margaretka” za ks. Karola Górę

Modlitwę podjęły następujące osoby: Magdalena Klisiewicz, Maria Roguska, Roman Bojdo, Katarzyna Bojdo, Małgorzata Dulęba-Szpala, Anna Lenik, Marek Bocoń

Ponadto modli się w siedmiu „Margaretkach” siedmioosobowa rodzina. Obejmuje ona modlitewną pamięcią siedmiu kapłanów, w tym śp. ks. Benedykta Kiełbasę prosząc o wieczne zbawienie dla niego.

Te „Margaretki” modlą się za następujących księży:
Ks. Jan Banach
Ks. Kamil Bachara 
Śp. Ks. Benedykt Kiełbasa
Ks. Piotr Klóska 
Ks. Sławomir Krzyżanowski
Ks. Piotr Stelmach
Ks. Józef Urbaniak 

Modlitwa za kapłanów:

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. …(imię kapłana)…. uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty …(imię patrona) , którego imię nosi ks. …(imię kapłana)… Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem.

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products