Akcja Katolicka


Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej przy Parafii św. Wawrzyńca w Wojniczu został erygowany w 2000r. dekretem ks. bpa Wiktora Skworca. Akcja Katolicka ma swój zarząd: prezesa – którego wybiera zarząd; zastępcę, sekretarza i skarbnika oraz duchowego opiekuna – księdza asystenta.
Kolejno prezesami były:

1.    Zofia Michałek (2000-2003)

2.    Anna Nosek (2003 – 2009)

3.    Krystyna Gawęda (2010 -2019)

4. Lucyna Poręba (2019 –

Kadencja prezesa trwa 4 lata.
Asystentami duchowymi byli:

1.    ks. dr Tomasz Kudroń (2000- VIII 2001)

2.    ks. Roman Tabor (IX – XI 2000)

3.    ks. dr Krzysztof Bułat ( od 14.XI.2001 – IX 2003)

4.    ks. mgr Andrzej Pecka (IX 2003 – 2006)

5.    ks. mgr Piotr Stelmach (IX 2006 -VIII 2014)

6.    ks. mgr Marcin Kołek (IX 2014-2020)

7. ks. dr Jan Gębarowski (2020-

Celem Akcji Katolickiej jest:
1.    pogłębienie wiary i wiedzy religijnej;
2.    czynny udział w życiu parafii;
3.    uczestnictwo w uroczystościach diecezjalnych i spotkaniach formacyjnych;
4.    organizowanie i udział w pielgrzymkach.
Nasze spotkania odbywają się w drugą środę miesiąca po nowennie do M.B. Nieustającej Pomocy i Mszy św. Tematyka spotkania jest podawana w ogłoszeniach parafialnych. Na spotkanie zapraszani są również wierni spoza grupy.
Początkowo Akcja Katolicka składała się z 30 członków. Obecnie czynnych jest 14 osób:
1. Gawęda Krystyna
2. Kamiński Jacek
3. Kamińska Maria
4. Kukułka Irena
5. Kusiak Maria
6. Marek Józefa
7. Michałek Zofia
8. Molecka Barbara
9. Nitsch Elżbieta
10. Piotrowska Kazimiera
11. Piotrowska Maria
12. Smoleń Janina
13. Suchan Zofia
14. Szefer Zofia
Na spotkania zapraszamy osoby duchowne i świeckie, misjonarzy i misjonarki.
Nasze uczestnictwo w życiu parafii wyraża się m.in. przez:
–  udział wszystkich członków w żywym różańcu (róże różańcowe);
– włączanie się w prowadzenie nabożeństw: różańcowych i drogi krzyżowej oraz w prowadzenie adoracji w Wielki Czwartek w ciemnicy;
– przygotowanie ołtarza na Boże Ciało;
– przez 3 lata organizowaliśmy pomoc w nauce dla słabszych uczniów i opiekowaliśmy się biblioteką parafialną;
– P. Janina Smoleń i Krystyna Gawęda przez wiele lat pracowały w Poradni Rodzinnej w Wojniczu.
Jako oddział uczestniczymy w Uroczystościach Diecezjalnych w święto Akcji Katolickiej w Uroczystość Chrystusa Króla, w rekolekcjach dla członków Akcji Katolickiej w Ciężkowicach oraz w rekolekcjach misyjnych w Czchowie na Kozieńcu.
Ponadto bierzemy udział:
– w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę i diecezjalnej do Tuchowa;
– w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Diecezjalną Akcję Katolicką (2 razy w roku);
– w prowadzeniu modlitwy różańcowej w Radio RDN Małopolska.
Włączyliśmy się także finansowo w ufundowanie sztandaru Akcji Katolickiej w Diecezji Tarnowskiej oraz dzwonu na Ukrainie.
Zorganizowaliśmy wiele ciekawych pielgrzymek i wycieczek, opłatkowe wieczory kolędowe oraz uczestniczymy w dekanalnych spotkaniach opłatkowych.
Zachęcamy do włączenia się w działalność Akcji Katolickiej w naszej parafii.


Zapraszamy!
Zarząd AK w Wojniczu
Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products