Chór Te Deum

 

 

„Śpiewajcie Panu pieśń nową,

śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!

Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię”.

                                                                                                                                   Psalm 96

 

 

            Chór „Te Deum” [1]działający przy Parafii Św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu istnieje od 1992 roku. Chór ten w zasadzie jest kontynuacją chóru założonego i początkowo prowadzonego przez ks. K. Pasionka w połowie lat 50-tych ubiegłego wieku. Po odejściu Ks. K. Pasionka do pracy w Kurii w Tarnowie chórem zajmowali się Ks. Wąsik oraz organista  P. Józef Kołodziej.

            Od 1992 roku dyrygentem oraz opiekunem artystycznym Chóru „Te Deum” jest obecny organista P. Cezary Chmiel, absolwent Wydziału Muzycznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, kompozytor muzyki sakralnej i rockowej, zdobywca I nagrody na Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej w 2001 roku.

            Chór jako organizacja posiada zarząd w osobach P. Romana Blachy jako prezesa i P. Marii Kusiak jako jego zastępcy.

            W tym miejscu należy nadmienić, iż P. Roman Blacha szczyci się najdłuższym stażem chórzysty.

            Członkami chóru są ludzie różnych zawodów i różnego wieku. Są to m. in. lekarze, nauczyciele, uczniowie, emeryci i inni. Ludzi tych łączy jedno – pasja śpiewania, a według św. Bazylego Wielkiego „śpiew jest głosem Kościoła, niezbędną częścią jego uroczystości, czyni piękną nawet pustynię, daje zajęcie aniołom, jest duchową ozdobą niebiańskiej republiki”.[2]

            Na repertuar chóru składa się blisko 100 utworów, które wykonywane są zgodnie z rokiem liturgicznym, tzn. okres Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Wielkanocy, pieśni maryjne oraz pieśni tzw. przygodne. Z okazji świąt i uroczystości parafialnych, jak też i państwowych chór wykonuje też utwory stanowiące kanon repertuarów chórów kościelnych, jak np. Rozpoznaj mnie Pasterzu, Jezu, Jezu tyś radością J.S. Bacha, Laudate Dominum Ch. Gounoda, Pokarmie naszej drogi J. Haydna, Ave Verum W.A. Mozarta, Już się zmierzcha Wacława z Szamotuł, czy Do Boga, Ojcze nasz St. Moniuszki oraz Męka Pana Jezusa według ks. W. Sewkowicza.

            Chór wykonuje też utwory skomponowane przez naszego dyrygenta i opiekuna – Hymn Wojnicza do słów A. Pacuły, pieśni o św. Cecylii, patronce chórów kościelnych i pięknego śpiewu do słów p. A. Nosek oraz wiele jego opracowań i aranżacji.

            Chór „Te Deum” bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach kościelnych w parafii, a także poza nią. M. in. odbyły się koncerty kolęd w parafiach Wielka Wieś, Biadoliny Radłowskie, Łętowice, Brzesko – parafia św. Jakuba, Brzesko Słotwina. Koncertował też w Tarnowie –  Mościcach, Krynicy – Zdroju, Woli Rzędzińskiej, Kaplicy Szpitala Św. Łukasza w Tarnowie.

            Chór śpiewał także w czasie mszy św. pogrzebowej śp. ks. Stanisława Marka, proboszcza parafii Brzesko – Słotwina, a wcześniej długoletniego wikariusza w Wojniczu.

            W latach 1997 oraz 2000 chór brał udział w Festiwalu Chórów Mieszanych Diecezji Tarnowskiej.

            W ramach współpracy i wymiany doświadczeń odbyły się spotkania i wspólne występy z chórem „Musica Ex Anima” z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach oraz z chórem „Cantus” z Woli Rzędzińskiej.

            Chór „Musica Ex Anima” z Sanktuarium w Krakowie prowadzony jest przez naszego krajana P. Krzysztofa Michałka, organistę Sanktuarium, a chórem „Cantus” dyryguje P. Włodzimierz Siedlik.

            Chór „Te Deum” dwukrotnie brał udział w oprawie muzycznej mszy świętej, transmitowanej przez TVP Kraków z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

            W styczniu 2016 roku w Woli Rzędzińskiej odbył się koncert kolęd z udziałem chórów „Te Deum” i „Cantus” oraz orkiestr dętych miasta Wojnicza i Woli Rzędzińskiej pod dyrekcją P. Cezarego Chmiela i P. Włodzimierza Siedlika.

            Dzięki staraniom i wysiłkom P. C. Chmiela, naszego organisty, od 2007 roku corocznie organizowane były koncerty noworoczne w kolegiacie. Cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Były one poświęcane różnym postaciom i wydarzeniom naszej małej ojczyzny, m. in. ks. Prałatowi Dziekanowi Proboszczowi Wojnicza w latach 1928 – 1969 Janowi Rzepce, P. Annie Nosek i innym, a przede wszystkim naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II.

            Na koncerty zapraszani byli aktorzy krakowskich teatrów, którzy swoim słowem je uświetniali. Byli to m.in. Jan Nowicki, Łukasz Nowicki, Edward Linde – Lubaszenko, Dariusz Gnatowski, Krzysztof Globisz.

            W ramach integracji zespołu organizowane są też spotkania towarzyskie, ogniska, wycieczki i inne, jak np. wyjazdy do Dębicy na przedstawienia operowe wystawiane przez tamtejszy Dom Kultury i Towarzystwo Muzyczne, których organizatorem jest P. Andrzej Zieliński. Stało się też tradycją śpiewanie pieśni wieczorową porą na tutejszym cmentarzu w Dzień Zaduszny dla tych, „którzy już z nami śpiewać nie mogą”, czyli dla zmarłych członków chóru m.in. A. Nosek, T. Porębskiej, A. Ostrowskiego, E. Jewuły oraz wszystkich zmarłych, spoczywających na naszym cmentarzu.

Aktualni członkowie chóru „Te Deum”:

 

Cezary Chmiel – dyrygent i opiekun artystyczny

 

Soprany

Alty

   
Baca Emilia Bury Bogusława
Bąk Aleksandra Ciurej Małgorzata
Kołodziej Barbara Kubala Agnieszka
Kopeć Marta Kusiak Maria
Krupska Barbara Ludera Antonina
Krzos Krystyna Mleczko Danuta
Molczyk Maria  
Nosek Agnieszka  
Opioła Monika  
Strychała Izabela  
Stadler Katarzyna  
Wiśniowska Bogusława  
Zielińska Oliwia  
   

Tenory

Basy

   
Kołodziej Jan Baca Bogusław
Mytnik Wacław Blacha Roman
Zieliński Andrzej Duman Witold
  Nosek Marek
  Przeklasa Piotr
  Rosa Józef
  Wojtasik Marek

 

Wszystkich, którzy kochają śpiew i chcieliby „Śpiewać Panu pieśń nową” zapraszamy do chóru. Próby odbywają się w piątki po wieczornej mszy świętej.

Piotr Przeklasa

 

[1]Te Deum – pierwsze słowa łacińskiego hymnu Ciebie Boga wysławiamy

[2]Św. Bazyli Wielki, ur. w 330r. – pisarz wczesnochrześcijański należący do grona Ojców Kościoła, święty prawosławny i katolicki

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products