Tarnów, 09.08.2014

L.dz.: OE.IV-1/1/14

 

DEKRET

podnoszący kościół parafialny św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu do godności kolegiaty i erygujący przy niej Kapitułę Kolegiacką pw. św. Wawrzyńca Męczennika

 

            Życie religijne Wojnicza od stuleci koncentrowało się przy kościele pw. św. Wawrzyńca. W 1465 r. bp Jan Lutek z Brzezia wyniósł tutejsze probostwo do godności prepozytury. Z czasem kościół wojnicki podniesiony został do rangi kolegiaty, co potwierdzał synod diecezji krakowskiej z 1621 r. Zniesienie kolegiaty nastąpiło w 1786 r. na skutek decyzji władz austriackich. Pierwotny kościół w Wojniczu wzmiankowany był w latach 1325-27. Obecny w najstarszych partiach wzniesiony został około połowy XV w., przypuszczalnie z inicjatywy ks. Jana z Pniowa, archidiakona krakowskiego i proboszcza wojnickiego. Zniszczony przez pożar w 1772 r., następnie odbudowany i przekształcony do 1773 r. staraniem ks. Jana Duwala. W 1914 r. ponownie uszkodzony, tym razem na skutek działań wojennych, odbudowany do 1920 r.

Wyżej przytoczone fakty historyczne, jak i aktualne znaczenie kościoła i parafii stanowią racje, dla których na większą chwałę Pana Boga Wszechmogącego oraz pożytku wierzących

podnoszę kościół parafialny  św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu do godności kolegiaty i eryguję przy niej, zgodnie z kanonem 503 Kodeksu Prawa Kanonicznego,

Kapitułę Kolegiacką pw. św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu,

jako publiczną osobę prawną.

Strukturę Kapituły oraz jej funkcjonowanie reguluje odrębny statut.

 

Na owocne działanie Kapituły Kolegiackiej pw. św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu z serca błogosławię.

 

Ks. dr hab. Robert Kantor                                                           † Andrzej Jeż

KANCLERZ                                                                        BISKUP TARNOWSKI

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products