Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

Przez cnotę, naukę i pracę służyć

Bogu i Ojczyźnie, gotów?

 


Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”

(Statut KSM, par. 13)


Struktura organizacyjna:

„Struktura organizacyjna KSM jest odzwierciedleniem hierarchicznej struktury Kościoła katolickiego w Polsce. Zaczynając od góry, na szczeblu ogólnopolskim stowarzyszeniem kieruje Rada Krajowa, oraz wybrane przez nią Prezydium. W diecezji na czele Stowarzyszenia stoi Zarząd Diecezjalny, który powoływany jest na dwuletnią kadencję przez Zjazd Diecezjalny. Dalszym ogniwem jest Okręg, który skupia oddziały i koła w ramach jednego lub kilku dekanatów w celu wzajemnej współpracy i kontaktu. Podstawową strukturą są Oddziały parafialne oraz Koła środowiskowe, na których czele stoi Kierownictwo: prezes, sekretarz i ich zastępcy oraz skarbnik. 
Na każdym szczeblu organizacyjnym znajduje się ksiądz Asystent, który czuwa nad zgodną z nauką Kościoła działalnością stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna, która czuwa nad zgodnością działań ze statutem oraz nad finansami.”


 

Patroni KSM:

Błogosławiona Karolina Kózkówna    

 

 

 

 

 

Święty Stanisław Kostka


Hymn KSM-u

Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową !
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową.
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg ! (bis)

Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg ! (bis)

Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg ! (bis)


 

10 zasad KSM-owicza:

 

I. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym

środowisku.

II. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.

III. Kształcić swój umysł, swą wolę, swe serce.

IV. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.

V. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.

VI. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.

VII. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny. **

VIII. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.

IX. Bądz gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.

X. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.


KSM W NASZEJ PARAFII

 

 

Początki Wojnickiego KSM-u

Historia KSM w Wojniczu liczy już ponad 24 lata. Zebranie założycielskie odbyło się
05.06.1997 i wtedy w obecności 93 członków został wybrany zarząd.
Diecezjalny KSM w dniu 10.08.1997 oficjalnie zatwierdził powstanie Oddziału w Wojniczu,
nadając mu numer 0643515, co potwierdził ówczesny Prezes tarnowskiego KSM Andrzej
Igielski i Ksiądz Asystent Krzysztof Czech.Dnia 04.09.1997 na zebraniu kierownictwa
oddziału KSM w Wojniczu, postanowiono że w ramach tego Stowarzyszenia będą działać:
Ruch Światło Życie, Liturgiczna Służba Ołtarza i zespół muzyki religijnej Aves.
W dniu 04.12.1998 nastąpiła inauguracja działalności „Kawiarenki” (zwanej też „Kafejką”)
dla młodzieży.

 

Co robimy?

*Rozmawiamy o Bogu 

*Spotykamy się na Dekanalnych oraz Parafialnych spotkaniach młodzieży

*przygotowujemy liturgie Mszy Świętej (tj. komentarze, modlitwa wiernych, śpiew), 

*przygotowujemy inne nabożeństwa (np. Droga Krzyżowa, adoracja, różaniec), 

*Uczymy się współpacy w grupie (życia we wspólnocie)

*Organizujemy wycieczki

*Poznajemy nowych ludzi

*Przygotowujemy spektakle i prezentacje.

*Oglądamy wartościowe filmy

*Dyskutujemy o sprawach wiary i życia

 

 

Kto może do nas dołączyć?

Każdy kto ukończył 14 lat i chce przeżyć w życiu coś prawdziwie niesamowitego. Każdy kto

chce pogłębić więź z Bogiem. Każdy kto chce poznać nowych ludzi i zdobyć piękne

wspomnienia na całe życie…

 

Jak do nas dołączyć?

Spotykamy się w każdy piątek – najpierw na Mszy św. o godz. 18.00, a następnie w sali za

plebanią.

Więcej informacji o nas można znaleźć poniżej:

https://pl-pl.facebook.com/KSMwojnicz

https://ksmwojnicz.blogspot.com

Serdecznie zapraszamy!

 


Galeria (fot. KSM)

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products