Komunikat w związku Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego

Umiłowani Diecezjanie!

            Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, by rok 2014 ogłosić Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela czterech gałęzi zgromadzenia Sióstr Służebniczek. W tym roku przypada bowiem 200. rocznica urodzin bł. Edmunda. Jego osoba oraz działalność są wyjątkowym zjawiskiem w dziejach polskiego narodu, polskiej kultury i polskiego wychowania.

            Bł. Edmund Bojanowski urodził się w 1814 r., w Grabonogu w Wielkopolsce. Otrzymał staranne wychowanie w katolickiej rodzinie. Poważna choroba uniemożliwiła mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. Będąc człowiekiem głęboko religijnym i praktykującym, patrzył na każdego człowieka, a zwłaszcza na biedne dzieci, przez pryzmat miłości do Boga. Mimo słabego zdrowia robił wszystko, by nieść pomoc zaniedbanemu ludowi wiejskiemu m.in. przez organizowanie ochronek dla dzieci i opieki nad chorymi, troszcząc się jednocześnie o podniesienie moralności dorosłych. Chociaż był człowiekiem świeckim, 3 maja 1850 r. założył zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej. W 1855 r. zostało ono zatwierdzone przez arcybiskupa Leona Przyłuskiego. Jeszcze za życia założyciela siostry uzyskały pozwolenie na prowadzenie domów i ochronek w Galicji i na Śląsku. Edmund Bojanowski zmarł w opinii świętości 7 sierpnia 1871 r. Jego beatyfikacji dokonał  Jan Paweł II, w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

            Duchowe córki bł. Edmunda, tworzące Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, są bardzo mocno wpisane w historię Diecezji Tarnowskiej. Przybyły do niej niedługo po założeniu Zgromadzenia. Przez ten długi okres czasu ich ofiarna działalność zrosła się w wyjątkowy sposób z życiem Kościoła tarnowskiego. Jesteśmy za nią głęboko wdzięczni i modlimy się, aby Siostry Służebniczki, na wzór Maryi w Kanie Galilejskiej, nadal mogły spieszyć z pomocą we właściwej godzinie, docierać zawsze do sytuacji, gdzie znajduje się człowiek potrzebujący pomocy i życzliwej obecności.

            Zakończył się Rok Wiary, ale obecność ludzi wiary pośród nas jest nadal żywa, również dzięki takim wzorcom, jakie pozostawił nam świecki apostoł, wychowawca i społecznik, bł. Edmund Bojanowski. Niech ten Nowy Rok 2014, któremu patronował będzie bł. Edmund, pomnoży w nas pragnienie służby bliźnim, okazywania im miłości miłosiernej oraz wydawania jak najpiękniejszych owoców naszej wiary.

            Z pasterskim błogosławieństwem

                                    † Andrzej Jeż
                                   BISKUP TARNOWSKI

 

Tarnów, 2 stycznia 2014 r.

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products