Komunikat w związku z nominacją

nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej

 

 

 

          Drodzy Diecezjanie!

 

          W duchu radości adwentowego oczekiwania pragnę powiadomić Was, iż w dniu 19 grudnia br., Ojciec Święty Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Został nim ksiądz prałat Leszek Leszkiewicz, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bochni.

          Ksiądz prałat Leszek Leszkiewicz urodził się 10 maja 1970 roku w Gorlicach. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim. W latach 1985-1989 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 roku w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego.

          Po święceniach kapłańskich pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Szczucinie. Od 1 września 1999 do 15 stycznia 2001 roku przygotowywał się do pracy misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W latach 2001-2006 pełnił posługę misyjną w Ekwadorze. Następnie w latach 2006-2009 podjął studia specjalistyczne z misjologii na Papieskim Uniwersytecie „Urbanianum” w Rzymie. W latach 2009-2010 był zastępcą Dyrektora Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a od 2010 do marca 2015 roku pełnił urząd prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2011 roku został mianowany sekretarzem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Od 20 marca 2015 roku pełni urząd proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni, a także dziekana dekanatu Bochnia-Wschód i prepozyta Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni.

          Biskup Nominat Leszek Leszkiewicz jest trzynastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej.

 

          Drodzy Diecezjanie!

 

          Proszę Was o modlitwę w intencji Biskupa Nominata, by mógł owocnie służyć Kościołowi tarnowskiemu, trafnie odczytując współczesne znaki czasu i podejmując z odwagą bieżące wyzwania duszpasterskie.

          Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, poprzez posługę nowego pasterza tarnowskiego Kościoła, umacnia wiarę ludu Bożego, dodaje odwagi w obliczy zła i zagrożeń oraz pomnaża cierpliwość na drodze poszukiwania prawdy i dążenia do osobistego uświęcenia.

 

          Wszystkim Diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa

 

 

 

                              † Andrzej Jeż

                              BISKUP TARNOWSKI

 

 

Tarnów, 19 grudnia 2015 r.

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products