Pielgrzymka dziękczynna do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

 

            Drodzy Diecezjanie!

 

            Odczytany w dzisiejszą niedzielę fragment Ewangelii ukazuje nam Jezusa, który przemierza wsie i miasta głosząc Ewangelię i uzdrawiając ludzi chorych na duszy i na ciele. To pielgrzymowanie Jezusa przez ziemię dokonuje się nadal w Jego Kościele, a jednym z najbardziej wymownych tego przykładów była trwająca w naszej diecezji przez prawie dwa lata peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II. Był to czas, w którym niejedno serce otwarło się na miłosierną łaskę przebaczenia i niejeden język rozwiązał się, aby wielbić Boga za wszelkie dobro, które nam Pan uczynił.

            Tuż przed wakacjami, 13 czerwca w kościele bł. Karoliny w Tarnowie zakończyliśmy ten święty czas nawiedzenia. Pożegnaliśmy obraz i relikwie, które jeszcze w tym miesiącu rozpoczną peregrynację w diecezji bielsko-żywieckiej. W duchu wdzięczności za ten ogrom łask, który spłynął na całą diecezję tarnowską i na poszczególnych jej członków, pragniemy w sobotę 19. września udać się z pielgrzymką dziękczynną do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Centralnym punktem tej pielgrzymki będzie uroczysta Eucharystia o godz. 12 w bazylice Bożego Miłosierdzia. O godz. 15 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a na zakończenie udamy się do Sanktuarium Św. Jana Pawła II, gdzie odśpiewamy nieszpory.

            Już dzisiaj zapraszam do pielgrzymowania do Łagiewnik wszystkich diecezjan, a szczególnie młodzież, która tak chętnie uczestniczy w Pieszej Tarnowskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Zapraszam także wszystkie osoby zakonne w trwającym nadal roku życia konsekrowanego. Zapraszam osobiście każdą i każdego z Was. Niech jak najliczniejszy udział w tym ważnym diecezjalnym wydarzeniu będzie dowodem naszej wdzięczności za wszelkie dobro, które uczynił nam Pan spotykając się z nami w czasie peregrynacji na naszej tarnowskiej ziemi.

            Wszystkim pielgrzymującym na spotkanie z Miłosiernym Zbawicielem, św. Siostrą Faustyną oraz św. Janem Pawłem II z serca błogosławię.

 

 

 

                        † Andrzej Jeż

                        BISKUP TARNOWSKI

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products