Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 31 III 2024 r.

 

  1. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna w całym Kościele okres 50-ciu dni radości paschalnej. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy. Msze Święte w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych będą celebrowane według porządku niedzielnego.
  2. Składamy podziękowanie wszystkim osobom na czele z Ks. Krzysztofem, które przygotowały inscenizowaną Drogę Krzyżową. Dziękujemy również GOK w Wojniczu, firmie Planta, i p. Remigiuszowi Siudakowi za wypożyczenie potrzebnych sprzętów oraz zabezpieczenie techniczno-medialne. Składamy serdeczne podziękowanie za przygotowania oraz zaangażowanie w celebracje liturgiczne Niedzieli Palmowej oraz Triduum Paschalnego. Dziękujemy p. Mariuszowi Merchutowi, p. Jadwidze i Ireneuszowi Gniozdorzom, grupie młodzieży oraz Ks. Krzysztofowi, którzy dużym nakładem pracy przygotowali piękną Ciemnicę i Grób Pański. Dziękujemy druhnom i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej za wartę honorową przy Bożym Grobie. Słowa podziękowania składamy także nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej, panu organiście, chórowi parafialnemu, orkiestrze dętej miasta Wojnicza, kantorom, ministrantom, lektorom, ceremoniarzom, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, scholi i Dziewczęcej Służbie Maryjnej. „Bóg zapłać” za zaangażowanie i gorliwą służbę dla chwały Bożej i dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.
  3. „Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest: Iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja”.

Wielkanoc to czas radości i nadziei: Chrystus zmartwychwstał! On jest Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. On jest naszą niezawodną Nadzieją w życiu doczesnym i na wieczność.

Siostry i Bracia, życzymy Wam, aby Chrystus Zmartwychwstały napełnił Wasze serca nadzieją, a wraz z nią – radością oraz wzajemną życzliwością. Niech Święta Wielkiej Nocy staną się źródłem duchowego umocnienia dla Was i Waszych bliskich. Niech Zmartwychwstanie Syna Bożego napełni Was pokojem, obdarzy siłą do pokonywaniu trudności i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Błogosławionych Świat Zmartwychwstania Pańskiego!

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products