Komunikat Biskupa Tarnowskiego z okazji 69 Tygodnia Miłosierdzia

 

 

          Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się w tym roku w Kościele w Polsce 69. Tydzień Miłosierdzia, któremu będzie towarzyszyć ha­sło: Wiara żywa uczynkami.

 

Doświadczenie wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego pobudza nas bowiem do dzielenia się nią z innymi ludźmi oraz wyrażania jej poprzez uczynki. Chodzi o taką wiarę, która – jak zaznacza św. Paweł w Liście do Galatów – „działa przez miłość” (Ga 5,6).

          Tydzień Miłosierdzia jest okazją do głębszego uświadomienia sobie prawdy, że czyny miłosierdzia chrześcijańskiego mają swe źródło w nieskończonym miłosierdziu Boga Ojca. Z tego faktu winna wypływać także gotowość uczniów Chrystusa, aby śpieszyć  z pomocą potrzebującym.

          Dziękuję wszystkim wolontariuszom, pracownikom Caritas i innych organizacji charytatywnych oraz licznym darczyńcom i dobrodziejom za konkretne czyny miłości. Polecając Was Zmartwychwstałemu Panu, modlę się by duch miłości miłosiernej przenikał nieustannie Wasze codzienne życie. Pragnę także zachęcić do tego, aby skorzystać z możliwości polskiego prawa i przekazać 1% podatku na rzecz dzieł realizowanych przez Caritas naszej diecezji. Będzie to konkretny gest wspierający naszą diecezjalną dobroczynność.

          Na owocne przeżywanie 69. Tygodnia Miłosierdzia oraz pielęgnowanie w sercach ziarna Bożej miłości udzielam wszystkim Diecezjanom pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

 

† Andrzej Jeż

 

BISKUP TARNOWSKI

 

Tarnów, 2 kwietnia 2013 r.

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products