Komunikat Biskupa Tarnowskiego

w związku ze święceniami biskupimi ks. Mirosława Gucwy

 

 

            Drodzy Diecezjanie!

 

            Z radością przyjęliśmy wiadomość o nominacji tarnowskiego misjonarza ks. Mirosława Gucwy na biskupa diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. Nominacja biskupia ks. Mirosława miała miejsce w dniu 2 grudnia ubiegłego roku zaś właśnie dzisiaj, 11 lutego, odbywają się jego święcenia biskupie w katedrze w Bouar. W tym ważnym dla niego dniu, jako wspólnota rodzinnej diecezji biskupa Mirosława, otoczmy go siłą naszej modlitwy i serdecznej pamięci.

            Biskup Mirosław Gucwa urodził się w roku 1963 w Pisarzowej. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchowego w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie w roku 1988. Pierwsze cztery lata jego posługi kapłańskiej były związane z parafią św. Katarzyny w Grybowie. W październiku 1992 r. otrzymał z rąk biskupa Józefa Życińskiego krzyż misyjny i został posłany do pracy ewangelizacyjnej w Republice Środkowoafrykańskiej. Od tamtej pory, czyli już od ponad ćwierć wieku, pracuje w diecezji Bouar, którą obecnie będzie kierował jako biskup diecezjalny. W czasie swej dotychczasowej posługi misyjnej pełnił on wiele istotnych funkcji: był proboszczem, rektorem niższego seminarium duchownego, kanclerzem kurii diecezjalnej, przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Pokoju, a przez ostatnich 11 lat wikariuszem generalnym. Oprócz tego był również kapelanem miejscowego więzienia oraz miejskiego szpitala, w którym zapoczątkował duszpasterstwo chorych. W czasie rebelii w Republice Środkowoafrykańskiej z narażeniem własnego życia organizował pomoc dla mieszkańców, był mocno zaangażowany w przywracanie pokoju i godzenie zwaśnionych stron, a także odznaczył się dużą odwagą w działaniach na rzecz uwolnienia porwanego misjonarza ks. Mateusza Dziedzica. Ks. Mirosław Gucwa dał również początek działalności tzw. Platformie Religijnej, która gromadzi przedstawicieli wyznawców różnych religii. Celem tego zgromadzenia jest wspólna modlitwa, refleksja i działanie na rzecz pokojowego współżycia wyznawców różnych religii zamieszkujących w RCA. Ks. Mirosław Gucwa pozostaje też mocno zaangażowany jako promotor centrum edukacji dla kobiet, które w tym kraju mają utrudniony dostęp do kształcenia.

 

            Drodzy Diecezjanie!

 

            Biskup Mirosław Gucwa jest pierwszym tarnowskim misjonarzem, który został biskupem w Afryce. Cieszymy się, że posługa księdza Mirosława znalazła uznanie w oczach Ojca Świętego. Jest to również dostrzeżenie wielkiego zaangażowania misyjnego diecezji tarnowskiej. Wraz delegacją kapłanów i świeckich z naszej diecezji uczestniczymy dzisiaj w liturgii święceń biskupich ks. Mirosława Gucwy w katedrze w Bouar. Proszę Was wszystkich o duchową łączność i modlitwę w intencji biskupa Mirosława i jego posługi dla diecezji Bouar. Polecajmy wspólnie Bogu także sprawę misji, misjonarzy i tych, którym oni posługują, modląc się usilnie o upragniony dla wszystkich narodów dar życia w pokoju i bezpieczeństwie.

 

            Z pasterskim błogosławieństwem

 

                                   † Andrzej Jeż

                                   BISKUP TARNOWSKI

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products