Msze pogrzebowe

+ Zbigniew Konieczny

Data pogrzebu: 10.03.2021

 

W parafii:

 1. Od żony w 7 dzień po śmierci – 10.03.2021 – 6.00
 2. Od żony w 30 dzień po śmierci – 29.03.2021 – 6.00
 3. Od córki Agnieszki z mężem i dziećmi – 30.11.2021 – 6.00
 4. Od syna Marcina z żoną Bernadettą – 15.12.2021 – 6.00
 5. Od wnuczek: Weroniki i Dominiki – 29.12.2021 – 6.00

 

Poza parafią:

 1. Od szwagierki Krystyny
 2. Od wnuków Piotra, Filipa, Jasia i Kubusia Nowackich
 3. Od brata Kazimierza z żoną
 4. Od chrześnicy Sylwii z rodziną
 5. Od bratanicy Eweliny z rodziną
 6. Od Krzysztofa i Aleksandry Pałka
 7. Od koleżanek i kolegów zięcia Wojtka z Zespołu Szkół w Brzesku
 8. Od Lucyny Malec
 9. Od Edyty Bodowskiej z rodziną
 10. Od Marty Malec – Lech z mężem
 11. Od Marii i Rafała Rusek
 12. Od rodziny Zychów
 13. Od Grażyny Michałek z rodziną
 14. Od Józefa i Stanisławy Kubowicz
 15. Od Janusza Szczupaka z rodziną
 16. Od Krzysztofa Kubowicza z rodziną
 17. Od Marii Ptak z Tarnowa
 18. Od Elżbiety i Tomasza Bibro z rodziną
 19. Od Teresy i Bogdana Zając z rodziną
 20. Od rodziny Mosio
 21. Od Stanisławy i Antoniego Strojnych
 22. Od Stanisławy i Antoniego Strojnych
 23. Od rodziny Nadolnik
 24. Od kuzyna Stanisława Damian z żoną i rodziną
 25. Od sąsiadów Zelków
 26. Od koleżanek i kolegów z pracy
 27. Od koleżanek i kolegów z pracy
 28. Od koleżanek i kolegów z pracy
 29. Od koleżanek i kolegów z pracy
 30. Od koleżanek i kolegów z pracy
 31. Od koleżanek i kolegów z pracy
 32. Od koleżanek i kolegów z pracy
 33. Od koleżanek i kolegów z pracy
 34. Od koleżanek i kolegów z pracy
 35. Od kolegi Edwarda Karaś z żoną
 36. Od sąsiadów Dębowskich
 37. Od Beaty i Marcina Kozioł
 38. Od Marty i Roberta Dębowskich
 39. Od Marka Hołdy
 40. Od Janusza Szczupaka z Olszyn
 41. Od OSP Dębina Łętowska
 42. Od rodziny Zająców i Glanowskich z Miłoszowa
 43. Od Zarządu i Pracowników firmy Planta i Planta Transport
 44. Od Zarządu i Pracowników firmy Planta i Planta Transport
 45. Od Jadwigi Bujak z dziećmi
 46. Od rodziny Moskal
 47. Od kuzynki Anny z rodziną
 48. Od kuzynki Ireny z rodziną
 49. Od kuzyna Franciszka z rodziną
 50. Od Małgorzaty i Dariusza Michałków
 51. Od siostry z rodziną
 52. Od brata Henryka z rodziną
 53. Od siostrzeńca Krzysztofa Mitery z rodziną
 54. Od siostrzeńców Mirosława, Grzegorza i Tomasza Miterów
 55. Od Piotra i Pawła Koniecznych
 56. Od Janiny Przeklasa
 57. Od rodziny Moleckich
 58. Od rodziny Piotrowskich z ul. Kąpielowej
 59. Od kolegów z pracy brata Henryka
 60. Od Anny Figiel
 61. Od Ryszarda Nowaka z rodziną
 62. Od Bożeny i Stanisława Jakubas z Michałem
 63. Od Aleksandry i Pawła Bibro z Amelką
 64. Od Kazimiery z Kania z córką Agnieszką
 65. Od Władysławy Jakubas
 66. Od Zbigniewa Jakubas
 67. Od OSP Wojnicz
 68. Od Stanisława Karpiel
 69. Od kuzynki Stanisławy Tadel
 70. Od kuzyna Kazimierza Słowika z rodziną
 71. Od kolegi Zbigniewa z żoną Barbarą
 72. Od Urszuli i Wiesława Budzyn z Zakliczyna
 73. Od chrześniaka Roberta z rodziną
 74. Od Jolanty i Marka Bocoń
 75. Od rodziny Brzyków z Grabna
 76. Od rodziny Nowaków z Rudki
 77. Od Anety Sosin z rodziną
 78. Od Barbary i Wiesława Solaków
 79. Od OSP Zakrzów
 80. Od rodziny Stawarzów z Kwiatkowskich z Wojnicza
 81. Od Stawarzowej z Mizerów
 82. Od rodziny Czoch
 83. Od Wołków i Maturów
 84. Od rodziny Wójcików z Zakrzowa
 85. Od rodziny Jurków z Łańcuta
 86. Od rodziny Gniadych z Zakrzowa
 87. Od rodziny Stawarzów z Łętowic z rodziną
 88. Od rodziny Solaków z Zalasowej
 89. Od Marii Sacha z rodziną
 90. Od Ewy Noga z rodziną
 91. Od rodziny Miterów i Fidów
 92. Od Stanisławy i Stanisława Szczupak
 93. Od Magdaleny i Romana lasko
 94. Od kolegi Czesława Strojny z rodziną z Szynwałdu
 95. Od Mieszkańców Zakrzowa
 96. Od Mieszkańców Zakrzowa
 97. Od Mieszkańców Zakrzowa
 98. Od Mieszkańców Zakrzowa
 99. Od Mieszkańców Zakrzowa
 100. Od Mieszkańców Zakrzowa
 101. Od Mieszkańców Zakrzowa
 102. Od Mieszkańców Zakrzowa
 103. Od Mieszkańców Zakrzowa
 104. Od Mieszkańców Zakrzowa
 105. Od Krzysztofa i Haliny Kurcz
 106. Od Katarzyny i Mirosława Korpackich z dziećmi
 107. Od Stanisławy Kasprzyk z dziećmi
 108. Od Marii i Edwarda Bałuszyńskich z dziećmi
 109. Od Wiesławy i Władysława Wzorek z dziećmi
 110. Od Teresy i Grzegorza Kowal z dziećmi
 111. Od Danuty i Józefa Koniecznych z dziećmi
 112. Od Anny i Zbigniewa Damijan
 113. Od Marii i Jana Ciborskich
 114. Od Jana Damijan
 115. Od Danuty i Eugeniusza Pałuckich ze Szczepanowic
 116. Od rodziny Kubisów z Wojnicza
 117. Od rodziny Kozaków z Zakrzowa
 118. Od Romana Strojnego z rodziną
 119. Od Tomasza Strojnego
 120. Od OSP Mikołajowice
 121. Od Władysławy Krzos
 122. Od Magdaleny i Jerzego Figiel z synami
 123. Od Elżbiety i Wiesława Solak z dziećmi
 124. Od Janiny i Wacława Jareckich z Tarnowa
 125. Od Doroty Jawornik z rodziną
 126. Od koleżanek i kolegów syna Marcina z firmy Planta
 127. Od koleżanek i kolegów syna Marcina z firmy Planta
 128. Od rodziny Krzosów z Ostrowa
 129. Od rodziny Krzosów z Poronina

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products