Msze pogrzebowe

+ Wiesław Armatys

Data pogrzebu: 12. 09. 2023r.

 

W parafii:

 1. Od żony i córki w 7 dzień po śm. – 17. 09. 2023 – godz. 18.00
 2. Od żony i córki w 30 dzień po śm. – 08. 10. 2023 – godz. 18.00
 3. Od teściów – 14. 05. 2024 godz. 6.00
 4. Od teściów – 17. 05. 2024 godz. 6.00
 5. Od szwagierki Małgorzaty z mężem i synem – 20. 05. 2024 godz. 6.00

Poza parafią:

 1. Od szwagierki Małgorzaty z mężem i synem
 2. Od Magdaleny i Andrzeja Rogózów
 3. Od wójta Gminy Dębno – Wiesława Kozłowskiego
 4. Od Wydziału Finansowo – Podatkowego Urzędu Gminy Dębno
 5. Od Józefy Baran
 6. Od Urszuli i Aleksandra Hajdo z rodziną
 7. Od sióstr Służebniczek z Brzeska
 8. Od Barbary Niemiec i syna Zbigniewa z rodziną
 9. Od Grzegorza i Katarzyny Niemiec
 10. Od Joanny i Tomasza Nadolnik
 11. Od prezesa i członków Klubu HDK pw. Św. Floriana PCK przy OSP w Zakrzowie
 12. Od Beaty i Mirosława Bojdo
 13. Od Weroniki Gętkowskiej z rodziną
 14. Od Małgorzaty i Dariusza Pawlina
 15. Od Lucyny i Jana Leśniak
 16. Od Marioli i Mateusza Leśniak z dziećmi
 17. Od Katarzyny i Grzegorza Leśniak
 18. Od Anny i Janusza Gancarz
 19. Od przyjaciółek Leny
 20. Od Burmistrza Żabna i pracowników Urzędu Miejskiego w Żabnie
 21. Od właścicieli i pracowników firmy EKOM
 22. Od Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego
 23. Od właściciela i pracowników Zakładu Eksploatacji Kruszywa Zdzisław Kupisz
 24. Od właściciela i pracowników Zakładu Eksploatacji Kruszywa Zdzisław Kupisz  
 25. Od Elżbiety i Andrzeja Janickich
 26. Od zarządu oraz pracowników KRUSZGEO Rzeszów
 27. Od koleżanek i kolegów z klasy SP w Wielkiej Wsi
 28. Od koleżanek i kolegów z klasy SP w Wielkiej Wsi
 29. Od przyjaciół córki Leny ze SP wraz z wychowawcą
 30. Od przyjaciół córki Leny ze SP wraz z wychowawcą
 31. Od Agaty i Andrzeja Kosowskich
 32. Od Anity i Jacka Pieprz
 33. Od kierownictwa, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie
 34. Od kierownictwa, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie
 35. Od Społeczności Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zdrochcu oraz Stowarzyszenia „Szkoła Wspólnym Dobrem”
 36. Od Romy Pachowicz
 37. Od Janiny i Janusza Kieciów
 38. Od Barbary i Marka Hajdo z rodziną
 39. Od Teresy i Andrzeja Nosek z Ispu
 40. Od rodziny Kisielów z Wojnicza
 41. Od Alfredy Korzeniowskiej
 42. Od Katarzyny Jarkowskiej z synem
 43. Od rodziny Kowalczyków
 44. Od rodziny Kowalczyków
 45. Od Klaudii i Michała Armatys
 46. Od Klaudii i Michała Armatys
 47. Od OSP Więckowice
 48. Od rodziny Korzeniowskich z Wielkiej Wsi
 49. Od rodziny Moniki i Mieczysława Stachowskich
 50. Od Marii Siudut z rodziną
 51. Od Alicji Kura
 52. Od Marii Węgrzyn z rodziną z Wielkiej Wsi
 53. Od Burmistrza Zakliczyna Dawida Chrobaka i Rady Miejskiej
 54. Od Małgorzaty i Zdzisława Gawin
 55. Od Małgorzaty i Zdzisława Gawin
 56. Od Małgorzaty i Zdzisława Gawin
 57. Od Małgorzaty i Zdzisława Gawin
 58. Od Małgorzaty i Zdzisława Gawin
 59. Od Stanisławy i Zbigniewa Korzeniowskich
 60. Od Pauliny i Daniela Gładysz
 61. Od sąsiadów Nowaków
 62. Od Teresy i Marka Podraza
 63. Od sąsiadów Grzegorza i Agnieszki Jop z dziećmi
 64. Od wujka Andrzeja z żoną
 65. Od wujka Andrzeja z żoną
 66. Od kuzyna Wiesława z rodziną
 67. Od kuzyna Marka z rodziną
 68. Od kuzynki Bożeny z rodziną
 69. Od kuzynki Elżbiety
 70. Od mamy chrzestnej z rodziną z Tarnowa
 71. Od mamy chrzestnej z rodziną z Tarnowa
 72. Od Rafała i Katarzyny Niemiec z rodziną
 73. Od pracowników Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnowie
 74. Od sąsiadów Łyczko
 75. Od sąsiadów Stafii
 76. Od koleżanek i kolegi z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu
 77. Od Jolanty i Jacka Korzeniowskich
 78. Od Krystyny Sygnarowicz
 79. Od Marzeny Wiśniowskiej – Hajdeckiej z rodziną
 80. Od pracowników Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Biuro w Tarnowie
 81. Od Zarządu Miasta Wojnicz
 82. Od Zarządu, Pracowników Wojnickiego Centrum Medycznego
 83. Od Marzeny Nowak z rodziną
 84. Od rodziny Michałków z Wielkiej Wsi
 85. Od Rady Parafialnej w Wielkiej Wsi
 86. Od Rady Parafialnej w Wielkiej Wsi
 87. Od Izydora z Rodziną
 88. Od pracowników Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
 89. Od pracowników Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
 90. Od pracowników Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
 91. Od pracowników Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
 92. Od wice Starosty Powiatu Tarnowskiego Jacka Hudyma i Beaty Hudyma
 93. Od Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza
 94. Od Poseł na Sejm RP Anny Pieczarki
 95. Od Wójta Gminy Tarnów Grzegorza Kozioła
 96. Od wice Wójta Gminy Tarnów Sławomira Wojtasika
 97. Od rodziny Regieców z Łukanowic
 98. Od rodziny Regieców z Łukanowic
 99. Od Magdaleny Jękosz
 100. Od Zbigniewa i Władysławy Przeklasa z Sufczyna
 101. Od rodziny Pikusów z Wielkiej Wsi
 102. Od Gminnego Żłobka w Radłowie
 103. Od Gminnego Żłobka w Radłowie
 104. Od rodziny Szeferów
 105. Od koleżanek córki Małgorzaty z rodziną
 106. Od Agaty i Andrzeja Leśniak
 107. Od kuzynki Bogumiły i Pawła Witek
 108. Od rodziny Bednarzów
 109. Od rodziny Bednarzów
 110. Od Katarzyny i Zbigniewa Kurów
 111. Od Katarzyny i Zbigniewa Gdowskich
 112. Od Grażyny Mazela
 113. Od Anety i Roberta Bieryt
 114. Od Teresy i Tadeusza Pawlinów
 115. Od Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce
 116. Od Barbary i Grzegorza Wawryków
 117. Od Danuty i Krzysztofa Kieć
 118. Od Joanny i Piotra Gołąb z rodziną
 119. Od Barbary i Andrzeja Knap
 120. Od Andrzeja Kubonia z rodziną z Chicago
 121. Od Marii Kuboń z rodziną
 122. Od pracowników Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Woli Radłowskiej
 123. Od pracowników Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Woli Radłowskiej
 124. Od Wiesławy i Wacława Tokarz z rodziną
 125. Od Mirosławy i Władysława Ziaja
 126. Od Małgorzaty Curyło
 127. Od rodziny Wołków z Sufczyna
 128. Od Anny i Michała Jędrzejek
 129. Od koleżanek i kolegów córki z Sztabu KSM Diecezji Tarnowskiej
 130. Od koleżanek i kolegów córki z Sztabu KSM Diecezji Tarnowskiej
 131. Od Łuba J.
 132. Od Barbary i Grzegorza Karaś z rodziną
 133. Od przyjaciół córki – Karola, Wiktorii, Patrycji, Marcina i Patrycji
 134. Od przyjaciół córki – Karola, Wiktorii, Patrycji, Marcina i Patrycji
 135. Od przyjaciół córki – Karola, Wiktorii, Patrycji, Marcina i Patrycji
 136. Od Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Wojniczu
 137. Od Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Wojniczu
 138. Od Stasia z żoną Lucyną i córkami
 139. Od Marysi Kwiecień z Janem
 140. Od Barbary Armatys
 141. Od Barbary Armatys
 142. Od Krystyny i Zbigniewa Armatys
 143. Od Krystyny i Zbigniewa Armatys
 144. Od Marii Kieć
 145. Od chrześnicy Magdaleny Armatys
 146. Od Anny i Henryka Ryński
 147. Od Zenona i Zofii Michałek
 148. Od personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Szczeklika
 149. Od personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Szczeklika
 150. Od Teresy i Tadeusza Korzeniowskich
 151. Od personelu Publicznego Przedszkola w Wojniczu
 152. Od personelu Publicznego Przedszkola w Wojniczu
 153. Od radnych Rady Miejskiej
 154. Od Klubu Sportowego ZRYW Wielka Wieś
 155. Od Jadwigi i Marka Matras
 156. Od Burmistrza i Pracowników Urzędu Miejskiego w Wojniczu
 157. Od Burmistrza i Pracowników Urzędu Miejskiego w Wojniczu
 158. Od Burmistrza i Pracowników Urzędu Miejskiego w Wojniczu
 159. Od Burmistrza i Pracowników Urzędu Miejskiego w Wojniczu
 160. Od Burmistrza i Pracowników Urzędu Miejskiego w Wojniczu
 161. Od Burmistrza i Pracowników Urzędu Miejskiego w Wojniczu
 162. Od Konrada Rudzińskiego
 163. Od Beaty Migdał i Agnieszki Sumara
 164. Od sąsiadów Ropskich z ul. Kąpielowej
 165. Od Marii i Eugeniusza Jedrzejek
 166. Od Marii i Eugeniusza Jedrzejek
 167. Od Barbary i Józefa Armatys z dziećmi
 168. Od właścicielek i pracowników Zakładu Usług BHP Longosz w Koszycach Wielkich
 169. Od właścicielek i pracowników Zakładu Usług BHP Longosz w Koszycach Wielkich
 170. Od Andrzeja i Danuty Kopacz z Siedlca
 171. Od Rodziny Woźniak z Wielkiej Wsi
 172. Od Agnieszki i Pawła Durasików
 173. Od rodziny Kmieć
 174. Od Rodziny Wójcików
 175. Od Teresy Niemiec i Józefy Ptaśnik
 176. Od rodziny Pomykaczów i Krzemińskich
 177. Od rodziny Przeklasów
 178. Od Zofii i Tadeusza Kuboń
 179. Od Anny Hajdo
 180. Od mieszkańców Wąwozu Szwedzkiego i Rudka Góra
 181. Od mieszkańców Wąwozu Szwedzkiego i Rudka Góra
 182. Od mieszkańców Wąwozu Szwedzkiego i Rudka Góra
 183. Od mieszkańców Wąwozu Szwedzkiego i Rudka Góra
 184. Od Zofii i Jana Korzeniowskich z Więckowic
 185. Od Agnieszki i Marka Kurleto
 186. Od rodziny Tyków
 187. Od sąsiadów Marka i Renaty Grzywa z rodziną
 188. Od sąsiadów Marka i Renaty Grzywa z rodziną
 189. Od sąsiadów Marka i Renaty Grzywa z rodziną
 190. Od Marty i Jerzego Kaczówków
 191. Od pracowników Ośrodka Zdrowia w Radłowie
 192. Od Barbary i Zbigniewa Chmurów
 193. Od Magdaleny i Przemysława Setlak
 194. Od byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Wojniczu
 195. Od byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Wojniczu
 196. Od Marii Mastaj
 197. Od rodziny Nalepów z Wielkiej Wsi
 198. Od cioci Józefy Borzęckiej z rodziną
 199. Od firmy autobusowej JANPOL z Radłowa
 200. Od firmy autobusowej JANPOL z Radłowa
 201. Od firmy autobusowej JANPOL z Radłowa
 202. Od firmy autobusowej JANPOL z Radłowa
 203. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 204. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 205. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 206. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 207. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 208. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 209. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 210. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 211. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 212. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 213. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 214. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 215. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 216. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 217. Od mieszkańców z ulic: Kąpielowej, Ogrodowej i ks. Popiełuszki
 218. Od komendanta Komisariatu Policji w Żabnie
 219. Od firmy TARCON
 220. Od Dyrektora, Grona Pedagogicznego i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich
 221. Od Prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli
 222. Od Krzysztofa Kwapniewskiego z rodziną
 223. Od Marzeny i Janusza Kwaśniaków
 224. Od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu
 225. Od Marcina Małka
 226. Od rodziny Łubów z Wielkiej Wsi
 227. Od firmy CONTEKO sp. z.o.o. z Radłowa
 228. Od klasy córki Leny $A z I LO w Tarnowie wraz z wychowawcą
 229. Od Sebastiana Zabawa i Firmy MAXI TAXI
 230. Od Eweliny i Wojciecha Rudzińskich
 231. Od Burmistrza Radłowa i Pracowników Urzędu Miejskiego w Radłowie
 232. Od Burmistrza Radłowa i Pracowników Urzędu Miejskiego w Radłowie
 233. Od Burmistrza Radłowa i Pracowników Urzędu Miejskiego w Radłowie
 234. Od Burmistrza Radłowa i Pracowników Urzędu Miejskiego w Radłowie
 235. Od Burmistrza Radłowa i Pracowników Urzędu Miejskiego w Radłowie
 236. Od Burmistrza Radłowa i Pracowników Urzędu Miejskiego w Radłowie
 237. Od Burmistrza Radłowa i Pracowników Urzędu Miejskiego w Radłowie
 238. Od Burmistrza Radłowa i Pracowników Urzędu Miejskiego w Radłowie
 239. Od Burmistrza Radłowa i Pracowników Urzędu Miejskiego w Radłowie
 240. Od Burmistrza Radłowa i Pracowników Urzędu Miejskiego w Radłowie
 241. Od Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej w Radłowie
 242. Od Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej w Radłowie
 243. Od Prezesa i pracowników Radłowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Radłowie
 244. Od Prezesa i pracowników Radłowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Radłowie
 245. Od Kierownika i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
 246. Od Dyrektora i pracowników Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
 247. Od Dyrektora i pracowników Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
 248. Od Kierownika, pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu
 249. od członków Rady Nadzorczej Radłowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
 250. od członków Rady Nadzorczej Radłowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
 251. od Zarządu Stowarzyszenia AMOS i pracowników Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Radłowie
 252. Od sołtysów z terenu Gminy Radłów
 253. Od sołtysów z terenu Gminy Radłów
 254. Od sołtysów z terenu Gminy Radłów
 255. Od sołtysów z terenu Gminy Radłów
 256. Od sołtysów z terenu Gminy Radłów
 257. Od Sołtysa wsi Zabawa i Rady Sołeckiej
 258. Od uczestników Klubu Seniora w Radłowie
 259. Od Koła Gospodyń Wiejskich Radłowski Gryf
 260. Od Koła Gospodyń Wiejskich Radłowski Gryf
 261. Od Koła Gospodyń Wiejskich Radłowski Gryf
 262. Od Koła Gospodyń Wiejskich Radłowski Gryf
 263. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Glowie
 264. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach
 265. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Sanoce
 266. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Wał-Rudzie
 267. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Zabawie
 268. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Zabawie
 269. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlcu
 270. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Łęce Siedleckiej
 271. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Łęce Siedleckiej
 272. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy
 273. Od Koła Gospodyń Wiejskich Hej Wolanie! W Woli Radłowskiej
 274. Od Zespołu Regionalnego Biskupianie
 275. Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie
 276. Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Radłowskich
 277. Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabawie
 278. Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach
 279. Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Glowie
 280. Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrochcu
 281. Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu
 282. Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Wał – Rudzie
 283. Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Wał – Rudzie
 284. Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radłowskiej
 285. Od Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Radłowie
 286. Od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Radłowie
 287. Od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Radłowie
 288. Od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Radłowie
 289. Od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Zabawie
 290. Od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Zabawie
 291. Od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Zabawie
 292. Od Stowarzyszenia oraz Społeczności Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach
 293. Od Stowarzyszenia oraz Społeczności Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach   
 294. Od Rady Rodziców i rodziców uczniów Zespołu Szkół w Radłowie
 295. Od Rady Rodziców i rodziców uczniów Zespołu Szkół w Radłowie
 296. Od Orkiestry Dętej w Radłowie
 297. Od Przewodniczącego oraz Rady Miejskiej Proszowic
 298. Od Burmistrza Proszowic Grzegorza Cichego
 299. Od Zarządu NZOZ PALMED Centrum Opiekuńczo Lecznicze – rehabilitacja Wał Ruda
 300. Od Zarządu NZOZ PALMED Centrum Opiekuńczo Lecznicze – rehabilitacja Wał Ruda
 301. Od Zarządu oraz zawodników Klubu LUKS RADŁOVIA Radłów
 302. Od Zarządu oraz zawodników Klubu LUKS RADŁOVIA Radłów
 303. Od Diany i Zbigniewa Mączka wraz z Nastką
 304. Od Marty i Rafała Cegielskich
 305. Od Wiesława Głowy
 306. Od Wiesława Głowy
 307. Od Beaty i Jerzego Chrobak
 308. Od Anny i Krzysztofa Jurczak
 309. Od Joanny Kopeć z rodziną
 310. Od Tomasza Stefańczyk
 311. Od Franciszka Kądzieli z rodziną
 312. Od Kamila Soboty z rodziną
 313. Od Mirosława Plebanka
 314. Od Mirosława Plebanka
 315. Od Barbary i Grzegorza Marcinkowskich
 316. Od Barbary i Tadeusza Gulik
 317. Od Katarzyny i Dawida Czuj z rodziną
 318. Od Patrycji i Maksymiliana Pochroń z rodzina
 319. Od pielęgniarek z Gab. Zab. i lekarzy z I piętra Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie 

 

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products