Msze pogrzebowe

+ Wacław Opioła

Data pogrzebu: 16.04.2020

 

W parafii:

 1. Od żony i córki w 7 dzień po śmierci – 21.04.2020 – 6.30
 2. Od syna z rodziną w 30 dzień po śmierci – 14.05.2020 – 6.30
 3. Od żony i córki – 2.10.2020 – 6.00
 4. Od syna z rodziną – 5.11.2020 – 6.30
 5. Od wychowawczyń klas III SP w Wojniczu – 28.11.2020 – 6.00
 6. Od uczniów i rodziców klasy IIb SP w Wojniczu – 23.12.2020 – 8.00
 7. Od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników SP w Wojniczu – 2.01.2021 – 8.00
 8. Od Magdaleny Jękosz z rodziną – 6.02.2021 – 6.30
 9. Od pracowników i dzieci Placówki Wsparcia dziennego w Wojniczu – 11.03.2021 – 18.00
 10. Od Anny i Stanisława Karpiel – 14.04.2021 – 6.00

 

Poza parafią:

 1. Od pracowników i dzieci Placówki Wsparcia dziennego w Wojniczu
 2. Od Anny i Andrzeja Palejów z Brzeska
 3. Od Bogumiły i Mariana Kuklów
 4. Od Antoniego i Beaty Baków
 5. Od Dyrekcji i Wychowawców i Pracowników Żłobka w Wojniczu
 6. Od Pracowników obsługi SP w Wojniczu
 7. Od uczniów i rodziców klasy Vb SP w Wojniczu
 8. Od Anny i Stanisława Klisiewicz
 9. Od Magdaleny i Macieja Klisiewicz z dziećmi
 10. Od Anny Oszust
 11. Od Ireny Habryło z rodziną
 12. Od Elżbiety i Macieja Drożańskich
 13. Od Grażyny Brożyńskiej
 14. Od Stefana Padło z córką Beatą
 15. Od Agaty Karpiel
 16. Od Pracowników firmy Art-Moto
 17. Od Pracowników firmy Art-Moto
 18. Od Pracowników PSP im. Jana Dudka w Niedźwiedzy
 19. Od Pracowników PSP im. Jana Dudka w Niedźwiedzy
 20. Od rodziny Sachów
 21. Od Katarzyny
 22. Od Pracowników obsługi SP w Wojniczu
 23. Od rodziny Piotrowskich i Moleckich
 24. Od rodziny Bukowiczów
 25. Od rodziny Kurków
 26. Od Zofii Jarosz z rodziną
 27. Od rodziny Regów

 

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products