Msze pogrzebowe

+ Mieczysław Kawa

Data pogrzebu: 24.10.2020

 

W parafii:

 1. Od żony w 7 dzień po śmierci – 29.10.2020 – 18.00
 2. Od żony w 30 dzień po śmierci – 20.11.2020 – 18.00
 3. Od córki Magdaleny z mężem – 23.04.2021 – 6.00
 4. Od córki Asi z mężem – 1.06.2021 – 6.00
 5. Od syna Grzegorza z rodziną – 10.07.2021 – 6.00

 

Poza parafią:

 1. Od córki Magdaleny z mężem
 2. Od córki Magdaleny z mężem
 3. Od córki Asi z mężem
 4. Od córki Asi z mężem
 5. Od syna Grzegorza z rodziną
 6. Od syna Grzegorza z rodziną
 7. Od wnuków Kingi, Agnieszki i Marcina
 8. Od wnuków Kingi, Agnieszki i Marcina
 9. Od wnuków Kingi, Agnieszki i Marcina
 10. Od wnuków Anety, Tomasza i Rafała
 11. Od wnuków Anety, Tomasza i Rafała
 12. Od wnuków Anety, Tomasza i Rafała
 13. Od Jacka Kubonia z rodziną
 14. Od grona Pedagogicznego, Pracowników Administracji i Obsługi Szkoły Podstawowej im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Grabnie
 15. Od rodziny Nowaków i Gniewków z Więckowic
 16. Od Pracowników Obsługi Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu
 17. Od Pracowników Obsługi Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu
 18. Od Pracowników Obsługi Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu
 19. Od koleżanki córki – Anny z rodziną
 20. Od Józefy Baran
 21. Od Józefy Baran
 22. Od pracowników firmy INSTAL-KOP
 23. Od pracowników firmy INSTAL-KOP
 24. Od Marty i Adama Krzyżak z rodziną
 25. Od rodziny Kopciów
 26. Od LSO – Wojnicz
 27. Od Stanisławy Kubala z rodziną i Teresą
 28. Od Agnieszki Kubala
 29. Od rodziny Małetów
 30. Od rodziny Chudybów
 31. Od rodziny Szczepaniaków
 32. Od rodziny Kubalów
 33. Od byłych sekretarzy gmin powiatu brzeskiego
 34. Od OSP Wojnicz
 35. Od Katarzyny i Sebastiana Wróbel
 36. Od Jana i Juliana Wróbel
 37. Od Krystyny i Stanisława Bieniaś z Łukanowic
 38. Od Beaty i Krzysztofa Haber z rodziną
 39. Od Marii Moskal z Chicago
 40. Od Ewy i Janusza Budzik z rodziną
 41. Od Anety i Dawida Góral
 42. Od Marty i Ryszarda Góral
 43. Od Franciszki Mazgaj
 44. Od Krzysztofa Budzika z rodziną
 45. Od Józefa Wnętrzak
 46. Od jednostki OSP Łukanowice
 47. Od Beaty Bochenek z rodziną
 48. Od Agnieszki Mleczko z rodziną
 49. Od Józefy Pezda z mężem
 50. Od pracowników Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu
 51. Od pracowników Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu
 52. Od Emilii i Anny Opioła
 53. Od Emilii i Anny Opioła
 54. Od pracowników Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu
 55. Od członków Róż Różańcowych Matki Bożej Pompejańskiej
 56. Od Stanisławy Kasprzyk z rodziną ze Szczepanowic
 57. Od Teresy i Tadeusza Korzeniowskich
 58. Od Bogdana Adamusa z rodziną
 59. Od chrześnicy z rodziną
 60. Od kleryków parafii Wojnicz
 61. Od Jaroszowej z dziećmi
 62. Od członków Rady Parafialnej
 63. Od Halina i Krzysztofa Jewułów z rodziną
 64. Od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu
 65. Od Dyrekcji i Pracowników Żłobka w Wojniczu
 66. Od rodziny Kurków
 67. Od Beaty Choczyńskiej z rodziną
 68. Od rodziny Pyrków z Dębiny
 69. Od Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej
 70. Od rodziny Kisielów
 71. Od Moniki Bańbor z rodziną
 72. Od Rafała Nowak z rodziną
 73. Od Edyty Zdeb z rodziną
 74. Od pracowników Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Tarnowie
 75. Od pracowników Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Tarnowie
 76. Od pracowników Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Tarnowie
 77. Od rodziny Merchut i Solakiewicz
 78. Od Burmistrza Wojnicza i pracowników Urzędu Miejskiego
 79. Od Burmistrza Wojnicza i pracowników Urzędu Miejskiego
 80. Od Burmistrza Wojnicza i pracowników Urzędu Miejskiego
 81. Od Burmistrza Wojnicza i pracowników Urzędu Miejskiego
 82. Od Zdzisława Michałka z rodziną
 83. Od Józefa Siuduta
 84. Od Marii Lasko z rodziną
 85. Od Pawła i Agnieszki Sumara z Grabna
 86. Od Anety i Marka Burnóg z Tarnowa
 87. Od Krystyny Adamus
 88. Od Ireneusza Gniozdorz z rodziną
 89. Od członków Żywego Różańca
 90. Od członków Wynagradzających Róż Fatimskich
 91. Od OSP Dębina Łętowska
 92. Od OSP Dębina Łętowska
 93. Od OSP Dębina Łętowska
 94. Od OSP Dębina Łętowska
 95. Od OSP Dębina Łętowska
 96. Od OSP Dębina Łętowska
 97. Od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Dębiny Łętowskiej
 98. Od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Dębiny Łętowskiej
 99. Od rodziny Wycykał
 100. Od rodziny Jurczyńskich
 101. Od rodziny Banasiów
 102. Od rodziny Mleczków
 103. Od Rady Sołeckiej i Sołtysa Sołectwa Dębina Zakrzowska
 104. Od mieszkańców Dębiny Łętowskiej
 105. Od mieszkańców Dębiny Łętowskiej
 106. Od mieszkańców Dębiny Łętowskiej
 107. Od Józefy Sołtys
 108. Od Marii Kusior
 109. Od rodziny Kubowiczów
 110. Od Zofii Maciasz
 111. Od Urszuli i Mirosława Adamskich
 112. Od Barbary i Roberta Stolarz z rodziną
 113. Od Marii Banani z rodziną
 114. Od byłych pracowników Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wojniczu
 115. Od rodziny Habińskich z Tarnowa
 116. Od Barbary Jękosz
 117. Od Janiny i Augustyna Brożek
 118. Od Bogusławy i Pawła Stypki z rodziną
 119. Od Izabelli i Marka Krzos
 120. Od Tadeusz Nowak i Bożeny Sajdak
 121. Od Janusza i Agaty Brożek z rodziną z Dębiny Zakrzowskiej
 122. Od Zofii i Stanisława Karpiel
 123. Od Marii i Kazimierza Kawa
 124. Od sąsiadów z Debiny Zakrzowskiej
 125. Od sąsiadów z Dębiny Zakrzowskiej
 126. Od Solaków
 127. Od Sosinów
 128. Od Stawarzowej
 129. Od OSP Zakrzów
 130. Od Marii Kuboń z rodziną
 131. Od Grażyny Grabowskiej z rodziną
 132. Od Beaty Grabowskiej z rodziną
 133. Od Gabrieli Grabowskiej z rodziną
 134. Od sąsiadów z Dębiny Zakrzowskiej
 135. Od Marii Siudut
 136. Od Grzegorza Siudut z rodziną
 137. Od Barbary i Anety Parat
 138. Od Małgorzaty i Wiesława Wiśniewskich
 139. Od Małgorzaty i Wiesława Wiśniewskich
 140. Od sąsiadów Katarzyny i Dominika Stolarz
 141. Od Tomasza i Urszuli Stolarz
 142. Od Weroniki, Michała i Mateusza Wiśniewskich
 143. Od Weroniki, Michała i Mateusza Wiśniewskich
 144. Od Weroniki, Michała i Mateusza Wiśniewskich
 145. Od Zofii Stawarz
 146. Od Zofii Stawarz
 147. Od Barbary Stawarz z Wierzchosławic z rodziną
 148. Od Przemysława Jękosz z rodziną
 149. Od Przemysława Jękosz z rodziną
 150. Od Beaty Jodłowskiej z synem oraz Anny i Konstantego Bajorek
 151. Od rodziny Pyrek z Wojnicza
 152. Od rodziny Bednarzów
 153. Od szwagra Czesława
 154. Od Małgorzaty i Mirosława Kury
 155. Od Michaliny i Janusza Kołodziej
 156. Od Marii i Tadeusza Malinowskich
 157. Od Ani i Krzysztofa Moryl z rodziną
 158. Od Haliny i Jana Kurkiewicz
 159. Od Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowie
 160. Od Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ryglicach
 161. Od Marii i Janusza Pitra
 162. Od Rity i Jakuba Pitra
 163. Od Barbary i Wita Giordanella
 164. Od Heleny i Kazimierza Kosteckich
 165. Od Bernadetty i Bolesława Nowak z rodziną z Łukanowic
 166. Od Zarządu Gminnego Związku OSPRP w Wojniczu
 167. Od OSP w Więckowicach
 168. Od Lektorów Starszych
 169. Od Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio
 170. Od rodziny Wzorków i Piszczków z Więckowic
 171. Od LSO Wojnicz
 172. Od OSP w Grabnie
 173. Od pracowników GOK w Wojniczu
 174. Od Pawła Smoleń
 175. Od Pawła Smoleń
 176. Od Grzegorza Górka z rodziną z Bytomia
 177. Od Róży Różańcowej św. Marii Magdaleny
 178. Od Róży Różańcowej św. Marii Magdaleny
 179. Od pracowników Wydziału Księgowości UM Tarnowa
 180. Od Barbary i Kazimierza Nowak
 181. Od OSP Łętowice

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products