Msze pogrzebowe

+ Maria Kostecka

Data pogrzebu: 12.11.2022

 

W parafii:

 1. Od synów Stanisława i Andrzeja w 7 dzień po śm. – 15.11.2022 – 6.00
 2. Od rodz. Wróblów i Kusiorów w 30 dzień po śm. – 7.12.2022 – 6.00
 3. Od synów Stanisława i Andrzeja – 2.08.2023 – 8.00
 4. Od siostry Józefy – 5.09.2023 – 8.00
 5. Od siostrzenicy Czesławy z rodz. – 4.10.2023 – 6.00

 

Poza parafią:

 1. Od rodz. Wróblów i Kusiorów
 2. Od rodz. Młynarek z Tarnowa
 3. Od rodz. Przeklasów z Łoponia
 4. Od Janusza i Jolanty Gurgul
 5. Od Stanisława Moleckiego
 6. Od Marii i Tadeusza Malinowskich
 7. Od mieszkańców Dębiny Zakrzowskiej
 8. Od mieszkańców Dębiny Zakrzowskiej
 9. Od mieszkańców Dębiny Zakrzowskiej
 10. Od mieszkańców Dębiny Zakrzowskiej
 11. Od mieszkańców Dębiny Zakrzowskiej
 12. Od Róży bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
 13. Od Róży bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
 14. Od Konrada Urbańczyka z rodz.
 15. Od Andrzeja Urbańczyka z rodz.
 16. Od Andrzeja Urbańczyka z rodz.
 17. Od rodz. Gołębiowskich z Rabki Zdrój
 18. Od kuzyna Stanisława z rodz.
 19. Od rodz. Hebdów z Łoponia
 20.  Od Kazimierza Kosteckiego
 21. Od rodz. Imburskich
 22. Od rodz. Kądzielawów z Mościc
 23. Od Jolanty z Mościc z rodz.
 24. Od rodz. Kozłowskich
 25. Od rodz. Kozłowskich
 26. Od sąsiadki Wandy Michałek z rodz.
 27. Od sąsiadki Zofii Suda
 28. Od Urszuli Sitarz
 29. Od Józefy Grzesik
 30. Od sąsiadów Kornaga
 31. Od rodz. Kurowskich z Wojnicza
 32. Od mieszkańców Dębiny Łętowskiej
 33. Od mieszkańców Dębiny Łętowskiej
 34. Od rodz. Kubowiczów
 35. Od Kazimierza Rzepy
 36. Od Barbary i Romana Maziarz
 37. Od Krzysztofa Blachy z rodz.
 38. Od Aliny i Zbigniewa Tulików
 39. Od Ewy Pacyna z dziećmi
 40. Od Zofii i Grzegorza Piechna
 41. Od Zbigniewa Rzepy z rodz.
 42. Od kuzynki Stanisławy z rodz.
 43. Od OSP Dębina Łętowska
 44. Od Józefa Wycykał
 45. Od Renaty i Łukasza Wycykał
 46. Od członków Róż Żywego Różańca
 47. Od Agaty i Krzysztofa Kawy
 48. Od rodz. Sumarów i Sadowych
 49. Od pracowników firmy Konsalnet
 50. Od pracowników firmy Konsalnet
 51. Od Ewy i Tadeusza Moleckich

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products