+Kazimierz Mizera

 

Msze święte w parafii:

1.    W 7 dzień po śmierci – od żony z dziećmi – 10 IX 2013, godz. 8.00

2.    W 30 dzień od śmierci – od żony z dziećmi – 2 X 2013, godz. 8.00

3.    Od córki Urszuli z rodziną – 23 XI 2013, godz. 6.00

4.    Od córki Ewy z rodziną – 5 XII 2013, godz. 6.30

5.    Od córki Anny z rodziną – 12 XII 2013, godz. 18.00

6.    Od wnuków i prawnuczki – 28 XII 2013, godz. 6.00

7.    Od rodziny Abramowiczów – 12 III 2014, godz. 6.30

8.    Od rodziny Małeckich – 25 I 2014, godz. 6.30

9.    Od rodziny Kurtyków – 12 V 2014, godz.18.00

10.Od rodziny Nosków – 31 VIII 2014, godz. 12.30

11.Od współpracowników córki Ewy – 8 VII 2014, godz. 6.30

12.Od syna Grzegorza z rodziną – 8 IV 2014, godz. 6.00

13.Od Janików z Łoponia – 21 III 2014, godz. 6.30

14.Od brata Michała z żoną – 17 I 2014, godz. 6.30

15.Od brata Władysława z rodziną – 17 II 2014, godz.6.00

16.Od sąsiadów Baców – 3 VI 2014, godz. 6.00

 

Msze święte poza parafią:

1.    Od Barbary, Krzysztofa i Macieja Kuboniów

2.    Od rodziny Abramowiczów

3.    Od Władysławy Migoń z rodziną

4.    Od współpracowników córki Ewy

5.    Od Kingi i Andrzeja Figas

6.    Od kolegów syna z pracy

7.    Od Stawarzowej z rodziną

8.    Od Władysława Witek z Sufczyna

9.    Od Małgorzaty i Krzysztofa Cierniak

10.Od Barbary i Edwarda Kołodziejczak oraz szwagierki Stanisławy

11.Od Tadeusza Karaś z Rodziną

12.Od rodziny Boguszów i Stanisławy Kurtyka

13.Od rodziny Chamioło z Tarnowa

14.Od rodziny Michałek z Paleśnicy

15.Od Jolanty i Kazimierza Cierniak

16.Od rodziny Michałków z Bieńkowic

17.Od rodziny Prokopów

18.Od Michaliny Karaś z rodziną

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products