86/2021

Msze pogrzebowe

+ Janusz Malec

Data pogrzebu: 29.11.2021

 

W parafii:

 1. Od siostry Bogusławy w 7 dzień po śmierci – 7.12.2021 – 6.00
 2. Od siostrzeńca Mateusza w 30 dzień po śmierci – 28.12.2021 – 6.00
 3. Od siostrzeńca Przemysława – 8.09.2022 – 6.00
 4. Od siostry Krystyny – 17.10.2022 – 6.00
 5. Od siostry Elżbiety z rodziną z Komorowa – 15.11.2022 – 6.00

 

Poza parafią:

 1. Od Władysława Batko
 2. Od sąsiada Marcina Małek z żoną i synem
 3. Od rodziny Opiołów z Ratnaw
 4. Od brata Roberta z rodziną
 5. Od siostry Renaty z mężem z Grabna
 6. Od Kamila, Kingi i Natalii
 7. Od Bernadety i Kazimierza Szczęsny
 8. Od sąsiada Mariusza z rodziną
 9. Od sąsiada Adama Zielińskiego z żoną
 10. Od Zygmunta
 11. Od koleżanek i kolegów siostry Bogusi z pracy
 12. Od koleżanek i kolegów siostry Bogusi z pracy
 13. Od chrześniaka Artura
 14. Od siostrzenicy Adriany z mężem i dziećmi
 15. Od chrześniaka Tomasza z rodziną
 16. Od Łucji i Stanisława Majchrzyków z Więckowic
 17. Od Barbary i Andrzeja Blachów z rodziną
 18. Od Bożeny i Zenona Krętowskich z rodziną
 19. Od Bożeny i Zenona Krętowskich z rodziną
 20. Od Tadeusza i Gustawa Pitek
 21. Od Pawła i Justyny Duda z dziećmi
 22. Od Jana i Jadwigi Duda
 23. Od Łukasza Duda z Andżeliką i dziećmi
 24. Od Kazimiery Kasperek
 25. Od sąsiadów Majzner
 26. Od Zofii Pyrek i rodziny Bacharów z Podlesia
 27. Od Teresy Malec z rodziną
 28. Od chrześnicy Marzeny Malec
 29. Od sąsiadów Daniela i Marzeny Sikoniów
 30. Od Stanisława i Barbary Szczęsnych
 31. Od Anny i Krzysztofa Moryl z rodziną
 32. Od Kingi i Łukasza Potoczek
 33. Od Eweliny i Mateusza Łazarek
 34. Od Ewy i Krzysztofa Kuboń
 35. Od Sebastiana i Iwony Kuboń
 36. Od Elżbiety i Józefa Galon z Krakowa
 37. Od Danuty Bochenek
 38. Od Pawła Kubonia z rodziną
 39. Od Macieja i Marty Kuboń z dziećmi
 40. Od Piotra Bochenka z rodziną
 41. Od Bernadety i Teresy Guzik
 42. Od Stanisławy Malec z dziećmi

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products