Msze pogrzebowe

+ Jan Maziarz

Data pogrzebu: 31. 05. 2024r.

 

W parafii:

 1. W 7 dzień po śm. od żony– 04.05.2024 godz.6.00
 2. Od córki Anny – 18.12.2024 -godz.6.00
 3. Od Małgorzaty z rodziną – 03.01.2025 – godz.6.00
 4. Od córki Teresy z rodziną – 03.02.2025 – godz.6.00
 5. Od wnuczki Amelii – 03.03.2025 – godz.6.00

Poza parafią:

 1. W 30 dz. po śm. od syna Romana z rodziną – 28.06.2024 godz.18.00
 2. Od rodziny Pachowiczów
 3. Od rodziny Pachowiczów
 4. Od Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
 5. Od Zenona Michałka z żoną
 6. Od rodz. Blachów z ul. Krakowskiej
 7. Od rodz. Grudniów i Boryczków
 8. Od uczniów syna Romana z kl. V z Olszyn
 9. Od Rady Rodziców z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wielkiej Wsi
 10. Od Doroty Dubis z rodz.
 11. Od sąsiadów Szostaków
 12. Od kolegów i koleżanek córki Małgorzaty z firmy Sokołów
 13. Od kolegów i koleżanek córki Małgorzaty z firmy Sokołów
 14. Od kolegów i koleżanek córki Małgorzaty z firmy Sokołów
 15. Od kolegów i koleżanek córki Małgorzaty z firmy Sokołów
 16. Od Kurowskich
 17. Od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynach
 18. Od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynach
 19. Od Zarządu Stowarzyszenia im. ks. Lucjana Morawskiego w Olszynach
 20. Od Zarządu Stowarzyszenia im. ks. Lucjana Morawskiego w Olszynach
 21. Od Rady Rodziców Zespołu SP w Olszynach
 22. Od Ewy Żurek z rodz.
 23. Od sąsiadów Szczypetków
 24. Od sąsiadki Joli Jakubowskiej
 25. Od Kingi i Mariana Krupa z rodziną
 26. Od Barbary i Jana Kołodziej z rodz.
 27. Od Bernardy i Piotra Michałek
 28. Od Elżbiety i Andrzeja Dominików
 29. Od Bożeny i Grzegorza Polańskich z rodz.
 30. Od Małgorzaty Brzuchacz
 31. Od Kingi Gac z rodz.
 32. Od Bogusława, Ryszarda Mleczko z rodziną
 33. Od Bogusława, Ryszarda Mleczko z rodziną
 34. Od Bogusława, Ryszarda Mleczko z rodziną
 35. Od Anny Fornal z rodz.
 36. Od Anny Fornal z rodz.
 37. Od Ewy i Marka Jewułów z rodz.
 38. Od Marty, Andrzeja i Artura Perela
 39. Od rodz. Wójcików
 40. Od Moniki i Mieczysława Stachowskich
 41. Od rodziny Kurków
 42. Od Dyrekcji, Grona Pedago. oraz Pracowników SP im. kard. St. Wyszyńskiego w Grabnie
 43. Od Wacława Krupskiego z rodziną
 44. Od Stanisławy Sowa
 45. Od Agaty i Tomasza Janiga
 46. Od sąsiadów syna Romana
 47. Od Beaty i Jana Fior
 48. Od Marii i Andrzeja Kosteckich
 49. Od rodziny Bednarskich
 50. Od Emilii Opioła z córką
 51. Od Stanisławy Cierniak
 52. Od Barbary i Edwarda Kołodziejczak
 53. Od Kazimiery Nowak z rodziną
 54. Od Bożeny Nowak
 55. Od obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi
 56. Od obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi
 57. Od obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi
 58. Od obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi
 59. Od sąsiadów Rawińskich
 60. Od Krzysztofa Blachy z rodziną
 61. Od Tadeusza i Doroty Grudzień z dziećmi
 62. Od Józefy Baran
 63. Od Marii Kuboń z rodziną
 64. Od Grażyny Grabowskiej z rodziną
 65. Od Barbary Jewuły z rodziną
 66. Od pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi
 67. Od pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi
 68. Od pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi
 69. Od Beaty Jewuła
 70. Od wnuczki Patrycji z mężem
 71. Od wnuka Piotra z żona
 72. Od rodziny Klichów
 73. Od Marty Stachowskiej z rodziną
 74. Od Marii i Józefa Piotrowskich z ul. Nowej
 75. Od wnuczki Niny z rodziną
 76. Od szwagra Stanisława Onak z rodziną
 77. Od koleżanek i kolegów córki Małgorzaty z firmy Sokołów Tarnów
 78. Od Bogdana i Agnieszki Kuziel
 79. Od Andrzeja Tworkiewicza z rodziną
 80. Od wnuka Jakuba z narzeczoną
 81. Od wnuczki Darii z mężem
 82. Od Dyrektor i pracowników Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu
 83. Od Przemysława Kmiecika z żoną i dziećmi
 84. Od właściciela firmy BHP SABED
 85. Od Jadwigi Piotrowskiej
 86. Od Ewy i Tadeusza Moleckich z rodziną
 87. Od Anny Oszust
 88. Od Danuty Pomykacz z rodziną
 89. Od Piotra Moleckiego z Natalią
 90. Od Haliny i Jerzego Kasperek
 91. Od Mateusza Sowy

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products