Msze pogrzebowe

+ Antoni Przeklasa

Data pogrzebu: 4.12.2021

W Parafii:

 1. Od żony w 7 dzień po śmierci – 10.12.2021 – 6.00
 2. Od córki z mężem w 30 dzień po śmierci – 31.12.2021 – 6.00
 3. Od wnuczki Justyny z rodziną – 23.09.2022 – 6.00
 4. Od wnuka Joachima z żoną – 15.10.2022 – 6.00
 5. Od wnuka Jarosława z rodziną – 22.11.2022 – 6.00

Poza parafią:

 1. Od brata Piotra
 2. Od brata Gerarda z rodziną
 3. Od siostry Marii
 4. Od rodziny Mroćków z Wielkiej Wsi
 5. Od Józefy Michałek
 6. Od Marioli Malik z rodziną
 7. Od Łucji i Stanisława Majchrzyk
 8. Od Ewy i Jerzego Pancerz
 9. Od Magdaleny i Andrzeja Nosek
 10. Od Aleksandry i Bartłomieja Pancerz
 11. Od Aleksandry i Piotra Pancerz
 12. Od Teresy Przeklasa
 13. Od Anny i Tomasza Muszyńskich
 14. Od rodziny Wardzałów i Żmudów
 15. Od rodziny Wiśniewskich z Łukanowic
 16. Od rodziny Gniewków
 17. Od Bożeny Nowak
 18. Od sąsiadów Nowaków
 19. Od rodziny Gostków i Szlachciców
 20. Od rodziny Piotrowskich i Moleckich
 21. Od Marii Bednarz z rodziną
 22. Od Marii Lasko z rodziną
 23. Od Katarzyny i Roberta Blecharskich
 24. Od Ewy Gniady i Mariana Tochowicz
 25. Od Katarzyny i Andrzeja Morys z dziećmi
 26. Od Kazimiery Przeklasa
 27. Od Haliny i Romana Przeklasa
 28. Od rodziny Krawczyk i Szlachta
 29. Od Agnieszki i Mirosława Dąbroś
 30. Od Zofii i Augustyna Nowak
 31. Od Józefa i Anny Osmęda
 32. Od koleżanek córki Agaty z Koła Gospodyń Wiejskich
 33. Od Rady Sołeckiej z Więckowic
 34. Od sąsiadki Janiny Figas
 35. Od Janusza Banaś z żoną
 36. Od Kuby Banaś z rodziną
 37. Od rodziny Karasiów
 38. Od rodziny Krawczyków z Więckowic
 39. Od OSP Dębina Łętowska
 40. Od rodziny Regów i Osińskich
 41. Od rodziny Babiarskich
 42. Od rodziny Wiktorów
 43. Od Michała Przeklasa z rodziną
 44. Od rodziny Jewułów
 45. Od Rady Parafialnej
 46. Od rodziny Wróblów z Więckowic
 47. Od Zofii i Stanisława Karpiel
 48. Od rodziny Kosmanów
 49. Od Małgorzaty Wojtas
 50. Od Edyty i Jana Blacha
 51. Od sąsiadów Stanisława i Agnieszki Kubis
 52. Od Jadwigi i Elżbiety
 53. Od Krystyny i Kazimierza Krupa z rodziną
 54. Od Jolanty i Bruna Kwiek z rodziną
 55. Od rodziny Wojtas z Więckowic
 56. Od rodziny Puskarczyków z Brzeska
 57. Od rodziny Michałków z Łukanowic
 58. Od rodziny Burkotów z Grabna
 59. Od rodziny Galów z Zagórza
 60. Od Wiolety i Michała Gostek
 61. Od bratanka Ireneusza
 62. Od bratanicy Agnieszki
 63. Od rodziny Węgrzynów
 64. Od Andrzeja Przeklasy z żoną
 65. Od Królów z ul. Wolickiej
 66. Od sąsiadek Marii i Katarzyny Stypka
 67. Od Kubalów i Niemczyków
 68. Od Wzorków
 69. Od Bodurów
 70. Od Piszczków
 71. Od Koczwarów
 72. Od Grażyny i Jana Rega z Więckowic
 73. Od OSP Więckowice
 74. Od OSP Więckowice
 75. Od Radosława i Katarzyny Kłósek
 76. Od rodziny Korzeniowskich
 77. Od Wacława i Urszuli Kłósek z rodziną
 78. Od pracowników Domu Księży Diecezji Tarnowskiej
 79. Od pracowników Domu Księży Diecezji Tarnowskiej
 80. Od Izabeli Kuraś
 81. Od rodziny Mosiów
 82. Od Chudobów i Zygmuntów
 83. Od Zygmuntów i Gomularzy
 84. Od rodziny Hebdów z Sufczyna
 85. Od Małgorzaty z córkami
 86. Od Marka Sachy
 87. Od Zofii Krawczyk z Mościc
 88. Od Janiny Przeklasa
 89. Od Janiny Przeklasa
 90. Od Łukasza Przeklasy
 91. Od rodziny Pasiecznych
 92. Od brata Gerarda z rodziną
 93. Od Aliny i Dariusza z rodziną
 94. Od Małgorzaty Przeklasa z Perły
 95. Od Anny i Artura Wiśniewskich
 96. Od Magdaleny i Dominika Przeklasa z dziećmi
 97. Od siostry Marii
 98. Od chrześniaka Stanisława z rodziną
 99. Od Lucyny i Jacka Bodzioch
 100. Od Katarzyny i Bogusława Jewulskich
 101. Od Zofii Pater z rodziną
 102. Od Weroniki i Adriana Gostek
 103. Od Agnieszki i Adriana Dudek
 104. Od Adama Sołtys z rodziną
 105. Od Teresy i Antoniego Będkowskich
 106. Od Bogusławy i Piotra Sygnarowicz z dziećmi
 107. Od Anety i Tomasza Lis z rodziną
 108. Od pracowników firmy Tankpol z Więckowic
 109. Od Stanisława Sołtys z rodziną
 110. Od sąsiadów Joanny i Franciszka Barnaś
 111. Od Elżbiety i Krzysztofa Kuraś z rodziną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products