L.dz. 10/2016/L

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

W dniu 13 maja 2016 r. w Wojniczu została zawarta Umowa pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Wawrzyńca Męczennika, 32-830 Wojnicz, ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2, reprezentowaną przez jej proboszcza – Ks. Jana Gębarowskiego a Firmą „Usługi Remontowo Budowlane Renowacja Obiektów Zabytkowych i Artystycznych Marek Daniec, 32-720 Nowy Wiśnicz, Leksandrowa 140″, reprezentowaną przez P. Marka Dańca, na wykonanie zadania pn.: Pełna konserwacja kapliczki słupowej z figurą NMP Wniebowziętej z 1889 r. przy kościele pw. św. Leonarda w Wojniczu.

Wykonawca prac został wyłoniony w trybie konkursu ofert zgodnie z procedurą konkurencyjną wymaganą przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.

Warunki umowy: kwota umowy: 30 500,00 zł brutto, termin wykonania prac: do 31 października 2016 r., warunki gwarancji: 5 lat.

Prace objęte Umową finansowane będą ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie: 25 000,00 zł (81,97%), oraz środków Parafii: 5 500,00 zł (18,03%).

 

                                                                               https://www.parafiawojnicz.pl/wp-content/uploads/2014/05/podpis.jpg

Wojnicz, 13 maja 2016 r.                                     ks. Jan Gębarowski, proboszcz

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products