L.dz. 49/2014/L

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

W dniu 14 maja 2014 r. w Wojniczu została zawarta Umowa pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Wawrzyńca Męczennika, 32-830 Wojnicz, ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2, reprezentowaną przez jej proboszcza – Ks. Jana Gębarowskiego a Firmą Handlowo Usługowo Produkcyjną „Harkabuz”, Edward Harkabuz, 34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 48 reprezentowaną przez P. Edwarda Harkabuza, na wykonanie zadania pn.: Renowacja dachu kościoła pw. św. Leonarda w Wojniczu.

Wykonawca prac został wyłoniony w trybie konkursu ofert zgodnie z procedurą konkurencyjną wymaganą przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.

Warunki umowy: kwota umowy – 194 707, 99 zł brutto; termin wykonania prac – do 15 października 2014 r.; warunki gwarancji – 15 lat.

Prace objęte Umową finansowane będą ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie: 150 000,00 zł (77,04%), oraz środków Parafii: 44 707,99 (22,96%).

 

 

 

Wojnicz, 14 maja 2014 r.

 ks. Jan Gębarowski, proboszcz

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products