II Niedziela Wielkiego Postu – 25 II 2018 r.

 

  1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych, które są odprawiane wg następującego porządku: Droga Krzyżowa w każdy piątek – dla dzieci o godz. 15.00, dla dorosłych – o godz. 17.30 i dla młodzieży – o godz. 19.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę w Kolegiacie o godz. 15.00.
  2. Składamy podziękowanie za złożone ofiary. Mieszkańcy Ratnaw, ul. św. Kingi, Braci Gładyszów, Folwarcznej oraz 4 domów z Łoponia złożyli 1865 zł na prace remontowe, 1320 zł na utrzymanie czystości kościoła i kwiaty oraz 320 zł na kwiaty do Bożego Grobu, zaś mieszkańcy ul. Zawale – 370 zł na utrzymanie czystości kościoła i kwiaty. Bóg zapłać ofiarodawcom i zbierającym ofiary. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek przeznaczona na ogólnopolski fundusz dzieła pomocy misjom „Ad Gentes”.
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota marca. We czwartek będzie comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się po Mszy świętej o godz. 8.00 i trwać będzie do godz. 22.00. We czwartek będziemy spowiadać od godz. 18.00 do 20.30, natomiast w piątek spowiedź będzie od godz. 16.00 do 18.00. W sobotę o godz. 7.00 rozpocznie się nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.

Ks. Marcin odwiedzi chorych w piątek i sobotę z posługą sakramentalną. Porządek wizyty tradycyjny z jedną zmianą: mianowicie chorych z Rudki Dół oraz Więckowic kapłan będzie odwiedzał w sobotę, a nie jak dotychczas w piątek. Tam będzie rozpoczęcie wizyty.

  1. Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Wojniczu ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/19. Karty zgłoszeń wydawane będą od 9 do 23 marca br. w godzinach od 8.00 do 15.00. Dyrekcja prosi rodziców o zgłaszanie się w sekretariacie przedszkola.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu ogłasza nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/19. Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły od dnia 1 do 23 marca 2018r.  w godzinach od 8.00 do 14.00.Dyrekcja prosi rodziców o telefoniczne lub osobiste zgłaszanie się do szkoły.

  1. W kruchcie Kolegiaty można nabywać baranki i paschaliki wielkanocne. Ofiara wynosi 5 zł. Uzyskane środki będą przeznaczone na pomoc potrzebującym.
  2. W ostatnim tygodniu odbyły się pogrzeby śp. Sebastiana Steffena z Tarnowa i śp. Anny Kądziołka z Milówki. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products