XII Niedziela Zwykła – 22 czerwca 2014 r.

 

1. Trwa oktawa Bożego Ciała. Zachęcamy do uczestnictwa w procesjach eucharystycznych, które odbywają się codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. Zapraszamy zwłaszcza rodziców z dziećmi. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania procesji w uroczystość Bożego Ciała. Składamy podziękowanie tym, którzy przygotowali ołtarze: Akcji Katolickiej, mieszkańcom Dębiny, OSP z Wojnicza oraz mieszkańcom Ispu. Strażakom oraz Policji dziękujemy za zabezpieczenie trasy przejścia procesji i koordynowanie porządku na parkingu. Dziękujemy też Orkiestrze, Chórowi parafialnemu, dzieciom dzwoniącym i sypiącym kwiaty, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, wszystkim którzy nieśli feretrony i sztandary. Bóg zapłać.

Zakończenie oktawy Bożego Ciała wraz z poświęceniem wianków i błogosławieństwem dzieci będzie w czwartek o godz. 18.00. Zapraszamy szczególnie rodziców z dziećmi.

2. Piątek jest ostatnim dniem roku szkolnego. Msze święte na zakończenie roku szkolnego będą wg następującego porządku: Szkoła Podstawowa – we czwartek o godz. 18.00, Gimnazjum – w piątek o godz. 9.00, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – w piątek o godz. 8.00. Spowiedź dla dzieci i młodzieży przed zakończeniem roku szkolnego będzie we środę od godz. 16.30 do 18.00. Zachęcamy wszystkich uczniów do spowiedzi i Komunii Świętej. Niechaj w ten sposób dzieci i młodzież dziękują za kończący się rok i proszą o błogosławieństwo Boże na czas wakacji. Zapraszamy również nauczycieli i wychowawców.

3. We wtorek przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę oddamy cześć Niepokalanemu Sercu NMP. Z racji uroczystości, w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W piątek przypada także Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Prosimy wiernych o modlitwę w intencji kapłanów, aby wiernie wypełniali swoje powołanie.

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, wśród których są ks. Piotr Stelmach i ks. dr Jan Banach składamy serdeczne życzenia.

4. Od przyszłej niedzieli tj. 29 czerwca – w okresie wakacyjnym – niedzielne Msze święte w Kolegiacie będą tak jak dotychczas czyli o godz.: 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i wieczorem o godz. 18.00. Nie będzie natomiast Mszy świętej o godz. 16.00 w kościele św. Leonarda.

Porządek Mszy świętych w dni powszednie pozostaje bez zmian.

5. We środę po wieczornym nabożeństwie na plebanii odbędzie się zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Prosimy wszystkich członków Rady o przybycie.

6. Zbliża się dzień peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego do naszej parafii. W związku z tym wydarzeniem można nabyć obrazy Jezu, ufam Tobie, które przed kościołem rozprowadza młodzież. Zachęcamy do nabywania.

7. W czwartek 26 czerwca zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, na koncert ewangelizacyjny zespołu Bethesda. W skład zespołu wchodzą klerycy seminarium tarnowskiego. Koncert rozpocznie się w naszym kościele o godz. 19.30.

Przypominamy, że do czwartku tj. 26 czerwca trwają zapisy na Saletyńskie Spotkania Młodych w Dębowcu (7-12 lipiec). Koszt wyjazdu to 220 złotych. Spotkanie organizacyjne dla wyjeżdżających na to spotkanie odbędzie się w niedzielę 29 czerwca o godz. 19.00. 

8. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe za II kwartał oraz na utrzymanie czystości kościoła i kwiaty. Mieszkańcy Ratnaw, ul. św. Kingi i czterech numerów z Łoponia złożyli odpowiednio 1625 zł i 1260 zł, Łukanowic Topoliny odpowiednio 3951 zł i 890 zł, Dębiny Łętowskiej odpowiednio 1610zł i 90 zł, Podlesia – Łopoń odpowiednio 600zł i 400 zł, Dębiny Zakrzowskiej odpowiednio 1630 zł i 840 zł, ul. Krakowskiej i Wolickiej odpowiednio 2050zł i 400 zł, ul. Konopnickiej odpowiednio 1400 zł i 80 zł, ul. Tarnowskiej odpowiednio 910 zł i 135 zł, Więckowic odpowienio 3720 zł i 1280 zł.. Bóg zapłać ofiarodawcom i zbierającym ofiary. Ze swej strony ks. prałat Bogdan Piotrowski dziękuje za ofiary na cele misyjne, które złożyliście w kwocie 10 450 zł i 17€.

8. Zbliża się Wielki Odpust w Tuchowie, który trwać będzie od 1 do 9 lipca. Program odpustu znajduje się na afiszu w gablocie. Kustosz sanktuarium w Tuchowie serdecznie zaprasza wszystkich. Tradycyjnie obędzie się również piesza pielgrzymka do Tuchowa z nasze parafii. Pielgrzymka będzie w sobotę 5 lipca. Więcej informacji podamy w przyszłą niedzielę.

9. W ostatnich dniach odszedł do wieczności śp. Leon Brożek z Łukanowic. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products