XIX Niedziela Zwykła – 13 sierpnia 2023r.

Uroczystość Odpustowa ku czci św. Wawrzyńca Męczennika

 

  1. W tym roku przypada 250. rocznica konsekracji wojnickiej kolegiaty. W ten piękny jubileusz wpisuje się dzisiejsza uroczystość odpustowa ku czci św. Wawrzyńca Męczennika. Suma odpustowa będzie o godz. 11.00. Składamy serdeczne podziękowanie ks. prałatowi Romanowi Miareckiemu, który w dniu dzisiejszym głosi kazania w naszym kościele. Przypominamy, że dzisiaj z racji sumy i procesji, nie będzie Mszy św. o godz. 12.30.
  2. We wtorek będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Po każdej Mszy świętej będzie poświęcenie kłosów zbóż, ziół i kwiatów w duchu wdzięczności Bogu i Matce Najświętszej za tegoroczne zbiory. Msza święta wieczorna w poniedziałek będzie z Uroczystości Wniebowzięcia.
  3. Ponadto w tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek – wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego, prezb. i męcz., we czwartek – wspomnienie św. Jacka, prezb. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia.
  4. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie ks. dra Andrzeja Bakalarza. Ks. Prałat Andrzej przestał pełnić urząd proboszcza w Łęgu Tarnowskim i powierzono mu zadania pomocniczego ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej. Ks. Andrzej będzie mieszkał na plebanii w Wojniczu i na ile mu zlecone zadania pozwolą, będzie nam pomagał w duszpasterstwie.
  5. Na ręce Pana Burmistrza Tadeusza Bąka dziękujemy władzom Miasta i Gminy Wojnicz za wykonanie podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dojazd z chodnika na plac kościelny. Informujemy też, że nastąpił odbiór konserwatorski pierwszego etapu prac remontowych przy kaplicy loretańskiej, finansowanych w dużej części z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Informujemy także, iż z Rządowego Programu Ochrony Zabytków została przyznana dotacja w kwocie 392 tys. złotych na pierwszy etap remontu elewacji naszej kolegiaty. Wszystkim instytucjom rządowym i samorządowym składamy serdeczne podziękowanie.
  6. Dzisiaj w naszym kościele możemy zyskać odpust, czyli darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone. Aby zyskać odpust trzeba być w stanie łaski uświęcającej, przystąpić do Komunii Świętej oraz wyzbyć się przywiązania do grzechów, także lekkich, czyli opowiedzieć się całkowicie po stronie Boga. Wzbudźmy intencję zyskania odpustu i ofiarujmy go za kogoś ze zmarłych lub za samych siebie, oraz odmówmy: „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz”, a w intencjach, które nam powierza papież Franciszek: „Pod Twoją obronę”.
  7. W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Jan Wójs z Zakrzowa. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products