15 Niedziela Zwykła – 13 lipca 2014 r.

1. Nasza parafia przygotowuje się do peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II, która będzie miała miejsce 23 i 24 lipca. Bezpośrednim przygotowaniem duchowym będą rekolekcje, które rozpoczną się w przyszłą niedzielę i trwać będą trzy dni. Rekolekcje przeprowadzi ks. dr Jerzy Smoleń z KUL. Prosimy wszystkich parafian o gorącą modlitwę o owoce peregrynacji w naszej wspólnocie.

W dekanacie wojnickim peregrynacja zacznie się już we środę – 16 lipca w parafii Olszyny, a zakończy właśnie w naszej parafii. W związku z peregrynacją zadbajmy o uporządkowanie naszych posesji i wykoszenie trawy przy drodze, zwłaszcza na trasie przejazdu samochodu-kaplicy przewożącego Obraz. Samochód pojedzie już w sobotę z Grabna do Mikołajowic, a więc przez Wojnicz. Do naszego kościoła Obraz przyjedzie z kolei z Łętowic, natomiast po zakończeniu nawiedzenia w naszej parafii Obraz pojedzie do Brzeska. A więc wszystkie cztery główne ulice Wojnicza oraz droga przez Więckowice są na trasie przejazdu samochodu-kaplicy. Zaopatrzmy się również w materiały dekoracyjne, aby przystroić okna naszych domów na czas peregrynacji Obrazu Jezu, ufam Tobie.

2. W tym tygodniu w liturgii:
– we wtorek – wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dokt. Kościoła
– we środę – wspomnienie NMP z Góry Krmel
– w piątek – wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera
Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia.

3. W tym tygodniu rozpoczną się prace remontowe dachu na kościele św. Leonarda. Gont na dachu, zwłaszcza od strony północnej jest bardzo zniszczony i domaga się wymiany. Na ten cel nasza parafia uzyskała dotację od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, która pokryje 77% wydatków, natomiast 23% kosztów poniesie parafia. Mamy nadzieje, że w następnym roku, dzięki pomocy wspomnianego Urzędu, uda się również odrestaurować ogrodzenie wokół kościółka. W związku z pracami remontowymi od poniedziałku nie będzie nabożeństw w kościele św. Leonarda. Będą one odprawiane o tej samej porze w Kolegiacie.

4. Rozpoczynamy zapisy na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymka wyrusza 17 sierpnia, trwa 9 dni. Jest pięknym czasem doświadczenia Boga i odkrywaniem ludzkich więzi. Zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymim trudzie przynoszącym wiele duchowych owoców. Poprzez modlitwę, śpiew, taniec możemy zbliżyć się do Boga, który nas kocha. Koszt Pielgrzymki – 90 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób – każda następna płaci 60 zł, a każde następne dziecko do kl. VI tylko 20 zł. Resztę dopłaca Caritas. Zapisy do grupy numer 5 św. Floriana potrwają do 10 sierpnia w kancelarii, zakrystii lub u ks. Jakuba – przewodnika grupy.

5. Składamy podziękowania za ofiary złożone na prace remontowe w naszej parafii oraz na utrzymanie czystości kościoła i kwiaty. Mieszkańcy ul. Słonecznej złożyli odpowiednio 1120 zł i 115 zł, ul. Kąpielowej, Ogrodowej i ks. J. Popiełuszki – 1080 zł i 500 zł, mieszkańcy ul. Długiej – 300 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom i zbierającym ofiary.

6. W ostatnim tygodniu odszedł do wieczności śp. Władysław Konieczny z Zakrzowa. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products