Wizyta duszpasterska 2018-19


CZWARTEK – 27.12 od 9.00 (4 księży)

 1. Ratnawy – od Pana Kazimierza Sachy do Państwa Kuboniów
 2. Ratnawy – od Państwa Mleczków do Pani Zofii Opioła
 3. Podlesie Łopoń – rozpoczęcie od Państwa Szymańskich
 4. Podlesie Łopoń – rozpoczęcie od Pana Krzysztofa Malca

 

PIĄTEK – 28.12 od 9.00 (4 księży)

 1. Rudka Góra, Wąwóz Szwedzki – od Państwa Przeklasa do Państwa Nowaków
 2. Rudka Dół od Państwa Zyguckich do Państwa Pater
 3. Łukanowice – domy przy E-4, lewa strona od Państwa Siedlików do Państwa Fydów oraz domy z Zakrzowa odcięte przez obwodnicę – zakończenie u Państwa Potaczków
 4. Łukanowice – domy przy przepompowni od Państwa Migdałów do Państwa Szlosków

 

SOBOTA – 29.12 od 9.00 (4 księży)

 1. Łukanowice – od Państwa Jarzębaków w kierunku Wojnicza do Państwa Augustyn
 2. Łukanowice – Podbrzegi cz. I – od Państwa Zychów do Państwa Michałków
 3. Łukanowice – Podbrzegi cz. II – od Państwa Bibrów do Państwa Muchów
 4. Łukanowice – od Państwa Badzioch do Pana Stanisława Węgrzyna

 

NIEDZIELA – 30.12. od 14.00 (3 księży)

 1. Dębina Łętowska – od Państwa Jewułów do Państwa Kawów
 2. Dębina Łętowska – od P. Marii Nieć (tzw. Kolonia),
 3. Dębina Łętowska – od P. Nowaków, w kolejności Państwo Brożkowie i Stypkowie i następne rodziny do Państwa Karaś.

 

ŚRODA – 2.01. od 15.00 (4 księży)

 1. Zakrzów od Pana Stanisława Szczupaka do Pana Kazimierza Michałka,
 2. Zakrzów od Państwa Niedzielskich do u Państwa Nieć
 3. Zakrzów – od Państwa Branickich do Państwa Słowik,
 4. Zakrzów – od Państwa Szczupak do Państwa Wnętrzak.

 

CZWARTEK – 3.01. od 15.00 (4 księży)

 1. Zakrzów od P. Andrzeja Korzec do Państwa Bator
 2. Zakrzów od P. Józefa Bąka do Państwa Karaś
 3. Domy na Błoniu w Łukanowicach – Podbrzegach, rozpoczęcie od Państwa Korzeniowskich
 4. Łukanowice – od Państwa Dyrdał do Państwa Węgrzynów

 

PIĄTEK – 4.01. od 15.00 (3 księży)

 1. Dębina Zakrzowska – od Pana Andrzeja Jadacha prawą stroną drogi do Państwa Dominik
 2. Dębina Zakrzowska – od Państwa Kozłowskich lewą stroną w kierunku ul. Warszawskiej do Państwa Skowronów
 3. Dębina Zakrzowska – od Pana Józefa Jadacha prawą stroną do Państwa Czeczugów i do Państwa Molczyków

 

SOBOTA – 5.01. od 9.00 (4 księży)

 1. Więckowice – od P. Burdaków do P. Gołąb – obie strony (Kolonia)
 2. Więckowice – od Pani Marii Mizera do Państwa Mendel (jedna strona)
 3. Więckowice – od Państwa Kuboń do Państwa Dąbroś (jedna strona)
 4. Więckowice Aleje – od P. Łazowskiego do P. Stypków

 

NIEDZIELA – 6.01. od 14.00 (3 księży)

 1. ul. Słoneczna – od P. Józefa Sadego po obu stronach w kierunku ul. Tarnowskiej
 2. Więckowice Dół – od Państwa Klisiewicz lewą stroną w dół
 3. Więckowice Dół – z drugiej strony od Państwa Czosnyków

 

PONIEDZIAŁEK – 7. 01. Od 15.00 (4 księży)

 1. ul. Kąpielowa – od Państwa Brudny do Państwa Sowa
 2. ul. Kąpielowa – od Pana Tadeusza Kubonia do Państwa Zielińskich
 3. Dębina Zakrzowska – od Pani Zofii Suda prawą stroną w kierunku Wojnicza do Państwa Brożków
 4. Dębina Zakrzowska – od Pana Władysława Przeklasy do Państwa Lis

                                                                 

WTOREK – 8.01. od 15.00 (4 księży)

 1. ul. Kąpielowa – prawa strona od początku do Państwa Piaseckich
 2. ul. Kąpielowa – od Państwa Krzemińskich do Pani Wiktorii Sowa
 3. ul. Krakowska – strona prawa, od Państwa Wełnów
 4. ul. Krakowska – strona prawa, od Państwa Blachów

 

ŚRODA – 9.01. od 15.00 (4 księży)

 1. ul. Krakowska – od Państwa Sygnara do Państwa Suchan
 2. ul. Krakowska – od Państwa Blacha do Państwa Adamczyk
 3. ul. Kąpielowa – strona lewa od P. Zofii Zając do P. Piotrowskich oraz ul. Ogrodowa
 4. Ul. Krakowska od Państwa Trzeciak do Pana Stanisława Moleckiego

 

CZWARTEK – 10.01. od 15.00 (4 księży)

 1. Więckowice – od P. Janiny Figas do Państwa Wzorek i potem drugą stroną powrót do P. Piotra Stypki
 2. Więckowice – po prawej stronie początek od Państwa Jarosz,
 3. Więckowice – po prawej stronie od Państwa Baran
 4. Rudka Góra – od Państwa Pasierbek do Państwa Mleczko oraz domy za lasem

 

PIĄTEK – 11.01. od 15.00 (4 księży)

 1. ul. Tarnowska – od Państwa Zawisza do Państwa Pachowicz
 2. ul. Tarnowska – od Pana Tadeusza Smosny w stronę cmentarza i powrót drugą stroną do Państwa Redźko
 3. Ul. Wolicka od Państwa Pamuła
 4. Ul. Krótka od ul. Warszawskiej

 

SOBOTA – 12.01. od 9.00 (3 księży)

 1. Warszawska – rozpoczęcie równoczesne od Rynku od Państwa Michałek i od Pani Emilii Setlik /dwóch księży/
 2. Ratnawy przy E-4 – od Państwa Wałęgów do Państwa Kargulów

 

NIEDZIELA – 13.01. od 14.00 (3 księży)

 1. ul. Konopnickiej – od Państwa Figiel do Pani Małgorzaty Chrapusta
 2. ul. Nowa – domy jednorodzinne oraz ul. Szkolna
 3. ul. Konopnickiej – od Państwa Tadla do Państwa Krzemińskich

 

PONIEDZIAŁEK – 14.01. od 15.00 (3 księży)

 1. ul. Konopnickiej – od Państwa Pomykacz do Państwa Jaśkiewicz
 2. ul. Zacisze, ul. Braci Mirochnów
 3. ul. Leśna

 

WTOREK – 15.01. od 15.00 (3 księży)

 1. ul. Reymonta – równoczesne rozpoczęcie z obu końców ulicy (dwóch księży)
 2. ul. Rolnicza – rozpoczęcie od Państwa Śledź, a następnie mieszkania w bloku – od klatki I

 

ŚRODA – 16.01. od 15.00 (3 księży)

 1. ul. Nadbrzeżna – jeden ksiądz rozpoczyna od Państwa Juzów, a drugi od Państwa Nitsch
 2. ul. Św. Kingi – od Państwa Ładoniów do Państwa Blachów

 

CZWARTEK – 17.01. od. 15.00 (3 księży)

 1. Łukanowice – od Pana Noska do Państwa Latocha
 2. Łukanowice – od Pani Ondyczy do Państwa Koza
 3. Łukanowice – Topolina – od Państwa Rempała do Państwa Magiera,

 

PIĄTEK – 18.01. od 15.00 (3 księży)

 1. Łukanowice Topolina – od Państwa Mucha do Państwa Kusion
 2. ul. Krzywa – rozpoczęcie od ul. Kąpielowej
 3. ul. Ks. Popiełuszki – rozpoczęcie od ul. Kąpielowej

 

SOBOTA – 19.01. od 9.00 (4 księży)

 1. ul. Loretańska rozpoczęcie od Pani Teresy Oćwieja do Pani Ostrowskiej
 2. ul. Loretańska rozpoczęcie od Państwa Kaczorów do Państwa Szczęch
 3. ul. Wąwóz Szwedzki – od Państwa Derendal do Państwa Rosiek
 4. Dębina Łętowska – od Państwa Zorek do Państwa Gołąb

 

NIEDZIELA – 20.01. od 14.00 (3 księży)

 1. ul. Zamoście
 2. Isep od Państwa Lesiak do Michałek,
 3. Isep od Państwa Rabiasz do Pana Święch

 

PONIEDZIAŁEK – 21.01. od 15.00 (3 księży)

 1. Isep od Państwa Szywała do Państwa Zając,
 2. Isep od Państwa Bąk do Państwa Józefiak
 3. ul. Goszczyńskiego

 

WTOREK – 22.01. od 15.00 (3 księży)

 1. ul. Jagiellońska – domy w parku – rozpoczęcie w szkole, a zakończenie u Pani Osysko
 2. ul. Jagiellońska od Państwa Podskróbek do Państwa Biernackich
 3. ul. Jagiellońska – od Państwa Piaseckich wraz z ul. Plebańską

 

ŚRODA – 23. 01. Od 15.00 (3 księży)

 1. ul. Długa od Państwa Kamińskich do Państwa Chrapusta
 2. ul. Długa od Państwa Zbiegieł do Państwa Szlachta
 3. ul. Nowa – blok: klatki I, II i III

 

CZWARTEK – 24.01. OD 15.00 (3 księży)

 1. ul. Długa od Państwa Król do Pana Krzysztofa Bardoń
 2. ul. Długa od Pani Drabik do Pani Krzysztofa Sachy
 3. ul. Nowa – blok: klatki IV, V i VI

 

PIĄTEK – 25.01. od 15.00 (3 księży)

 1. ul. Zawale lewa strona początek od ul Warszawskiej
 2. ul. Zawale prawa strona i ul. św. Leonarda- początek od ul Warszawskiej
 3. Rynek – początek od ul. Jagiellońskiej w stronę kina

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products