PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – 2016/2017

 

 

28 XII 2016 r. – Środa – od godz. 9.00

 1. Dębina Łętowska – od Państwa Zorek do Państwa Gołąb
 2. Ratnawy – od Pana Kazimierza Sachy do Państwa Kuboniów
 3. Ratnawy przy E-4 – od Państwa Wałęgów do Państwa Kargulów
 4. Ratnawy – od Państwa Mleczków do Pani Zofii Opioła

 

29 XII 2016 r. – Czwartek – od godz. 9.00

 1. ul. Loretańska – równocześnie dwóch księży po obu stronach. Jeden ksiądz rozpoczyna – od Pani Teresy Oćwieja, drugi od Państwa Kaczorów
 2. Podlesie Łopoń – jeden ksiądz rozpoczyna od Państwa Szymańskich- a drugi rozpoczyna od P. Krzysztofa Malec

 

30 XII 2016 – Piątek – od godz. 9.00

 1. Rudka Góra, Wąwóz Szwedzki – od Pana Kubis do Państwa Święch
 2. Rudka Dół – od Państwa Zyguckich do Państwa Pater
 3. Warszawska – rozpoczęcie równoczesne od Rynku od Państwa Michałek i od Państwa Setlik /dwóch księży/

 

2 I 2017 – Poniedziałek od godz. 15.00

 1. ul. Tarnowska – od Państwa Zawisza do Państwa Pachowicz
 2. ul. Tarnowska – od Pana Stanisława Wrony w stronę cmentarza i powrót drugą stroną do Państwa Marcińskich
 3. ul. Reymonta – równoczesne rozpoczęcie z obu końców ulicy /dwóch księży)

 

3 I 2017 – Wtorek – od godz. 15.00

 1. Zakrzów – równoczesne rozpoczęcie od P. Andrzeja Korzec i od P. Józefa Bąka (dwóch księży)
 2. Rudka Góra – od Państwa Pasierbek do Państwa Mleczko oraz domy za lasem
 3. ul. Zacisze, ul. Braci Mirochnów

 

4 I 2017 – Środa – od godz. 15.00

 1. Dębina Zakrzowska – od Pana Andrzeja Jadacha prawą stroną drogi do Państwa Dominik
 2. Dębina Zakrzowska – od Państwa Kozłowskich lewą stroną w kierunku ul. Warszawskiej do Państwa Skowronów
 3. Dębina Zakrzowska – od Pana Józefa Jadacha prawą stroną do Państwa Czeczugów i do Państwa Molczyków
 4. Dębina Zakrzowska – od Pana Władysława Przeklasy do Państwa Lis

 

5 I 2017 – Czwartek – od godz. 15.00

 1. Zakrzów od Pana Stanisława Szczupaka do Pana Kazimierza Michałka,
 2. Zakrzów od Państwa Niedzielskich i zakończenie u Państwa Nieć
 3. Zakrzów – jeden ksiądz od Państwa Branickich do Państwa Słowik, drugi od Państwa Szczupak do Pana Macieja Zaprzałki

 

6 I 2017 –Piątek od godz.14.30

 1. ul. Słoneczna – od P. Józefa Sadego po obu stronach w kierunku ul. Tarnowskiej
 2. ul. Konopnickiej – od Państwa Figiel do Pana Józefa Michałka
 3. ul. Konopnickiej – od Państwa Tadla do Państwa Krzemińskich

 

7 I 2017 –Sobota – od godz. 9.00

 1. Łukanowice – od Państwa Badzioch do Pana Stanisława Węgrzyna
 2. Łukanowice – domy przy E-4, lewa strona od Państwa Siedlików do Państwa Fydów oraz domy z Zakrzowa odcięte przez obwodnicę – zakończenie u Państwa Potaczków
 3. Łukanowice – domy przy przepompowni od Państwa Migdałów do Państwa Szlosków

 

8 I 2017 –Niedziela od godz. 14.30

 1. ul. Wąwóz Szwedzki –od Państwa Derendal do Państwa Rosiek
 2. ul. Zamoście
 3. ul. Zawale – strona prawa i ul. św. Leonarda – początek od ul. Warszawskiej

 

9 I 2017 – Poniedziałek – od godz. 15.00

 1. Łukanowice – jeden ksiądz od Pana Noska, drugi ksiądz od Pani Ondyczy do Państwa Koza
 2. Łukanowice – Topolina – jeden ksiądz od Państwa Rempała do Państwa Magiera, drugi od Państwa Mucha do Państwa Kusion

 

10 I 2017 – Wtorek – od godz.15.00

 1. Dębina Zakrzowska – od Pani Zofii Suda prawą stroną w kierunku Wojnicza do Państwa Brożków
 2. Domy na Błoniu w Łukanowicach – Podbrzegach
 3. Łukanowice – od Państwa Dyrdał do Pana Bolesława Węgrzyna
 4. ul. Konopnickiej – od Państwa Pomykacz do Państwa Jaśkiewicz

 

11 I 2017 –Środa – od godz. 15.00

 1. ul. Nadbrzeżna – jeden ksiądz rozpoczyna od Państwa Juzów, a drugi od Państwa Nitsch
 2. ul. Zawale – strona lewa – początek od ul. Warszawskiej
 3. ul. Rolnicza – rozpoczęcie od Państwa Śledź, a następnie mieszkania w bloku – od klatki I

 

12 I 2017 –Czwartek-od godz. 15.00

 1. ul. Kąpielowa – od Państwa Brudny do Państwa Sowa
 2. ul. Kąpielowa i ul. ks. J. Popiełuszki – od Państwa Pitaś do Państwa Zielińskich
 3. ul. Kąpielowa – od Pana Tadeusza Krzemińskiego do Pani Wiktorii Sowa
 4. ul. Kąpielowa – strona lewa od P. Zofii Zając do P. Piotrowskich oraz ul. Ogrodowa

 

13 I 2017 – Piątek – od godz.15.00

 1. Więckowice – od P. Janiny Figas do P. Wzorek i potem drugą stroną powrót do P. Piotra Stypki
 2. Więckowice – po prawej stronie: jeden ksiądz rozpoczyna od Państwa Jarosz, a drugi od Państwa Baran
 3. ul. Kąpielowa – prawa strona od początku do Państwa Piaseckich

 

14 I 2017 –Sobota-od godz. 9.00

 1. Łukanowice – od Państwa Jarzębaków w kierunku Wojnicza do Państwa Augustyn
 2. Łukanowice – Podbrzegi cz. I – od Państwa Zychów do Państwa Michałków
 3. Łukanowice – Podbrzegi cz. II – od Państwa Bibrów do Państwa Muchów
 4. ul. Wolicka oraz ul. Krakowska – od Państwa Trzeciak do Państwa Moleckich

 

15 I 2017 – Niedziela – od godz. 14.30

 1. Dębina Łętowska – od Państwa Jewułów do Państwa Kawów
 2. Więckowice dół – równoczesne rozpoczęcie od Państwa Klisiewicz lewą stroną w dół – i z drugiej strony od Państwa Czosnyków (dwóch księży)

 

16 I 2017 – Poniedziałek – od godz. 15.00

 1. ul. Krzywa – rozpoczęcie od ul. Kąpielowej
 2. ul. Krakowska – od Państwa Sygnara do Państwa Suchan
 3. ul. Krakowska – strona prawa, równoczesne rozpoczęcie od Państwa Wełnów i Państwa Blachów (dwóch księży)

 

17 I 2017 – Wtorek – od godz. 15.00

 1. ul. Krótka – początek od ul. Warszawskiej
 2. Dębina Łętowska – jeden ksiądz od P. Marii Nieć (tzw. Kolonia), a drugi od P. Nowaków, w kolejności P. Brożkowie i Stypkowie i następne rodziny do Państwa Karaś
 3. ul. Krakowska – od Państwa Blacha do Państwa Adamczyk

 

18 I 2017 – Środa – od godz.15.00

 1. ul. Długa – strona lewa – równoczesne rozpoczęcie od P. Janickich i P. Król (dwóch księży)
 2. ul. Długa – strona prawa – równoczesne rozpoczęcie od. P. Zbiegieł i od P. Kamińskich (dwóch księży)

 

19 I 2017 Czwartek – od godz. 15.00

 1. ul. Jagiellońska od Państwa Bieszczotów do Państwa Tenderów
 2. ul. Jagiellońska – od Państwa Piaseckich wraz z ul. Plebańską
 3. ul. Jagiellońska – domy w parku – rozpoczęcie w szkole, a zakończenie u Państwa Rejkowskich
 4. ul. Leśna

 

20 I 2017 Piątek – od godz. 15.00

 1. Isep cześć I – jeden ksiądz od Państwa Szywała, a drugi – od Państwa Bąk
 2. Isep część II – jeden ksiądz od Państwa Lesiak, a drugi – od Państwa Rabiasz

 

21 I 2017 – Sobota – od godz. 9.00

 1. Więckowice – od P. Burdaków do P. Gołąb – obie strony (Kolonia)
 2. Więckowice – od P. Abramowicz, prawa strona w kierunku Grabna i powrót lewą strona do P. Mendel
 3. Więckowice – od P. Janasów w kierunku Wojnicza prawa strona do P. Dąbroś
 4. Więckowice Aleje – od P. Łazowskiego do P. Stypków

 

22 I 2017 – Niedziela-od godz. 14.30

 1. ul. Nowa – blok – klatki 1,2,3
 2. ul. Nowa – blok – klatki 4,5,6
 3. ul. Nowa – domy jednorodzinne oraz ul. Szkolna

 

23 I 2017 – Poniedziałek – od godz. 15.00

 1. ul. Św. Kingi – od Państwa Ładoniów do Państwa Blachów
 2. Rynek – początek od ul. Jagiellońskiej w stronę kina
 3. ul. Goszczyńskiego

 

 

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products