PONIEDZIAŁEK – 4 kwietnia

600

1

2

3

4

5

6

7

8

+ Janina Nowak od siostry z rodziną

+ Zofia Witek w 1 rocznicę śmierci

+ Stanisława (f)  Budyn w 7 dzień po śmierci – od Łukasza z rodziną

+ Zofia Zając od mieszkańców Dębiny Zakrzowskiej (poza parafią)

+ Piotr Wolnik od kuzyna Jana z rodziną (poza parafią)

+ Andrzej Baran od wychowawczyni Zuzanny Strojny i od kolegów i koleż. z klasy (p. parafią)

+ Tadeusz Pociecha od Lucyny Barnaś (poza parafią)

+ Zofia Witek – Msza św. gr. (poza parafią)

800

1

2

+ Zofia Brożek od syna Marcina z żoną

+ Małgorzata Malisz od koleżanki Krystyny z Grabna (poza parafią)

1800

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

++ Maria i Wacław Szczupak w 14 rocznicę śmierci Marii

+ Kazimierz Bujak od brata Jerzego z żoną (poza parafią)

+ Kazimiera Piotrowska od koleżanek i kolegów z pracy córki Jadwigi (poza parafią)

+ Alicja Michałek od nauczycieli i prac. Zespołu Szkolno-Przedszk. w Wielkiej Wsi (p. parafią)

+ Jan Iwaniec od wnuków Konrada, Maćka, Adriana, Damiana (poza parafią)

+ Helena Opioła od Renaty i Tadeusza Nosków z Grabna (poza parafią)

+ Stanisław Nosek od kuzynki Barbary Stypka z Sufczyna (poza parafią)

+ Zofia Zachara – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Stanisław Małek – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Maria Zamiatała – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Augustyn Brożek – Msza św. gr. (poza parafią)

 

WTOREK – 5 kwietnia

600

1

2

3

4

5

6

7

+ Tadeusz Nowak od córki Haliny

++ Irena i Stanisław Liszka

+ Kazimierz Bujak od sąsiadów Ludwiki i Stefana Król (poza parafią)

+ Piotr Wolnik od rodziny Zająców i Gurbiszów (poza parafią)

+ Andrzej Baran od rodziny Pawełczyków z Okocimia (poza parafią)

+ Tadeusz Pociecha od rodziny Śleziaków z Mysłowic (poza parafią)

+ Zofia Witek – Msza św. gr. (poza parafią)

800

1

2

+ Jan Kusion w 3 rocznicę śmierci

+ Małgorzata Malisz od Mirosławy i Piotra Malisz z Wielkiej Wsi (poza parafią)

1800

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

+ Franciszek Nowak i żona + Anna w rocznicę śmierci Franciszka

+ Zofia Zając od chrześnicy Marii Zając z rodziną (poza parafią)

+ Kazimiera Piotrowska od Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa (poza parafią)

+ Alicja Michałek od Zuzanny i Jana Maziarz (poza parafią)

+ Jan Iwaniec od rodziny Wycykałów (poza parafią)

+ Helena Opioła od sąsiadki Bogusławy z synami (poza parafią)

+ Stanisław Nosek od kuzynki Stanisławy Luberda z Brzeska (poza parafią)

+ Zofia Zachara – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Stanisław Małek – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Maria Zamiatała – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Augustyn Brożek – Msza św. gr. (poza parafią)

 

ŚRODA – 6 kwietnia

600

1

2

3

4

5

6

7

+ Donald Bartkowiak od córki Edyty z rodziną

+ Stanisław Chruściel w 8 rocznicę śmierci

+ Zofia Zając od rodziny Biskup (poza parafią)

+ Piotr Wolnik od druhen i druhów z OSP Bogumiłowice (poza parafią)

+ Andrzej Baran od Ewy Gniady (poza parafią)

+ Tadeusz Pociecha od Maturów z Łoniowej (poza parafią)

+ Zofia Witek – Msza św. gr. (poza parafią)

800

1

2

++ Jan, Cecylia, Kazimierz i Janina Kargul

+ Małgorzata Malisz od Teresy i Tadeusza Korzeniowskich (poza parafią)

1800

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

+ Marian Krzyżak w 3 rocznicę śmierci

+ Kazimierz Bujak od sąsiadki Opioła z rodziną (poza parafią)

+ Kazimiera Piotrowska od Michałków z ul. Loretańskiej (poza parafią)

+ Alicja Michałek od Anny Maziarz (poza parafią)

+ Jan Iwaniec od rodziny Jurczyńskich (poza parafią)

+ Helena Opioła od sąsiada Janusza Malec (poza parafią)

+ Stanisław Nosek od kuzyna Grzegorza Mizery z rodziną (poza parafią)

+ Zofia Zachara – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Stanisław Małek – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Maria Zamiatała – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Augustyn Brożek – Msza św. gr. (poza parafią)

 

CZWARTEK – 7 kwietnia

600

1

2

3

4

5

6

7

+ Adam Ptak od brata Stanisława z żoną

++ Janina i Tadeusz Sygnarowicz

+ Zofia Zając od rodziny Miterów i Fidów (poza parafią)

+ Piotr Wolnik chrześnicy Anny z rodziną (poza parafią)

+ Andrzej Baran od Weroniki Więcław z rodziną (poza parafią)

+ Tadeusz Pociecha od Kutków z Woli Dębińskiej (poza parafią)

+ Zofia Witek – Msza św. gr. (poza parafią)

800

1

2

++ Ryszard i Barbara Turlej

+ Małgorzata Malisz od Michaliny i Kazimierza Majka (poza parafią)

1800

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Apostolat Margaretka

+ Kazimierz Bujak od Jana Gali z rodziną (poza parafią)

+ Kazimiera Piotrowska od chrześnicy Ani Oszust (poza parafią)

+ Alicja Michałek od Małgorzaty i Krzysztofa Cierniak (poza parafią)

+ Jan Iwaniec od kolegi Janusza Banasia (poza parafią)

+ Helena Opioła od mieszkańców Ratnaw (poza parafią)

+ Stanisław Nosek od koleżanek i kolegów z klasy ze Szkoły Podstawowej (poza parafią)

+ Zofia Zachara – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Stanisław Małek – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Maria Zamiatała – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Augustyn Brożek – Msza św. gr. (poza parafią)

 

PIĄTEK – 8 kwietnia

600

1

2

3

4

5

6

7

8

+ Mieczysław Michałek od kuzyna Stanisława z żoną

+ Wacław Mytnik od syna Jacka

+ Małgorzata Malisz od Nowaków i Gniewków z Więckowic (poza parafią)

+ Kazimierz Bujak od rodziny Pamułów z mamą (poza parafią)

+ Piotr Wolnik od koleżanki z klasy Barbary Raczak (poza parafią)

+ Andrzej Baran od Teresy i Jana Hajdo z Wielkiej Wsi (poza parafią)

+ Tadeusz Pociecha od Teresy i Mariana Mrożek (poza parafią)

+ Zofia Witek – Msza św. gr. (poza parafią)

1500

1

Wspólne do Miłosierdzia Bożego

1800

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+ Stanisław Oćwieja w 27 rocznicę śmierci

+ Zofia Zając od mieszkańców Dębiny Łętowskiej (poza parafią)

+ Alicja Michałek od Teresy Mleczko z rodziną (poza parafią)

+ Jan Iwaniec od Romana Hołda z rodziną (poza parafią)

+ Helena Opioła od mieszkańców Ratnaw (poza parafią)

+ Stanisław Nosek od rodziny Krużlów (poza parafią)

+ Zofia Zachara – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Stanisław Małek – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Maria Zamiatała – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Augustyn Brożek – Msza św. gr. (poza parafią)

 

SOBOTA – 9 kwietnia

600

1

2

3

4

5

6

7

+ Krystyna Winkler od wnuka Pawła z rodziną

+ Stanisława (f) Starzyk w 14 rocznicę śmierci

+ Zofia Zając od Józefa Jadach z rodziną (poza parafią)

+ Piotr Wolnik od rodziny Liszków z Milówki (poza parafią)

+ Andrzej Baran od kuzynki Joanny i Piotra Mleczko z rodziną (poza parafią)

+ Tadeusz Pociecha od siostry Krystyny z mężem (poza parafią)

+ Zofia Witek – Msza św. gr. (poza parafią)

800

1

2

3

+ Helena Puzon w rocznicę śmierci

+ Kazimierz Bujak od Mieczysława i Alicji Nosek z rodziną (poza parafią)

+ Małgorzata Malisz od Janiny Kornaś (poza parafią)

1800

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

W 40 r. ślubu Bożeny i Augustyna – dziękczynno-błagalna

+ Kazimiera Piotrowska od Lidii Oszust (poza parafią)

+ Alicja Michałek od Doroty i Janusza Szczupak z rodziną (poza parafią)

+ Jan Iwaniec od rodziny Zabawa (poza parafią)

+ Helena Opioła od mieszkańców Ratnaw (poza parafią)

+ Stanisław Nosek od kolegi Franciszka Padło (poza parafią)

+ Zofia Zachara – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Stanisław Małek – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Maria Zamiatała – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Augustyn Brożek – Msza św. gr. (poza parafią)

 

NIEDZIELA – 10 kwietnia – Niedziela Palmowa

600

1

2

3

4

W rocznicę ślubu Joanny i Stanisława – dziękczynno-błagalna

+ Piotr Wolnik od Heleny Kuboń z rodziną (poza parafią)

+ Andrzej Baran od Joanny i Zbigniewa Bibro z dziećmi (poza parafią)

+ Zofia Witek – Msza św. gr. (poza parafią)

800

1

2

3

4

O zdrowie i bł. Boże dla mieszkańców Ispu

+ Zbigniew Trzeciak w 10 r. śmierci i jego ++ rodzice: Wanda i Edward

+ Małgorzata Malisz od rodziny Krupskich (poza parafią)

+ Tadeusz Pociecha od Emilii Setlik z rodziną (poza parafią)

930

1

2

3

4

W int. Bożeny i Augustyna Wzorek w 40 r. ślubu z prośbą o Boże bł. i opiekę MB na dalsze lata

+ Zofia Zachara – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Maria Zamiatała – Msza św. gr. (poza parafią)

+ Augustyn Brożek – Msza św. gr. (poza parafią)

1100

1

2

3
4

Za parafian

+ Zofia Zając od Haliny Nasiadka z rodziną (poza parafią)

+ Kazimiera Piotrowska od Emilii i Anny Opioła (poza parafią)

+ Stanisław Małek – Msza św. gr. (poza parafią)

1600

1

2

W 24 r. ślubu Pawła i Beaty – dziękczynno-błagalna

+ Kazimierz Bujak od rodziny Pabianów z Ispu (poza parafią)

1800

1

2

3

4

5

++ Maria, Wanda i Tomasz Jadach od syna Franciszka

+ Alicja Michałek od Zofii i Kazimierza Szczupak z rodziną (poza parafią)

+ Jan Iwaniec od Teresy i Mieczysława Malinowskich (poza parafią)

+ Helena Opioła od mieszkańców Ratnaw (poza parafią)

+ Stanisław Nosek od Renaty i Piotra Węgrzyn (poza parafią)

Powered by WordPress | Designed by Gifts Thanks to Geschenke, Werbegeschenke and Promotional Products